8 Dywizjon Artylerii CiężkiejPododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej (Modlin).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Władysław Niewodniczański.

Polegli

Weterani