Armia "Modlin"Związek operacyjny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Dowództwo we wrześniu 1939 r.: gen. bryg. Emil Krukowicz-Przedrzymirski.

Polegli

Weterani