Karta poległego

Nazwisko: CHAJĘCKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Aleksander
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1911 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 30 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódcy II plutonu 2 kompanii I batalionu 30 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Błoniu [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy, mogiła indywidualna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Aleksander Zygmunt Chajęcki urodził się 25 października 1912 r. Ukończył szkołę średnią, a w latach 1933-1934 odbywał służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 10 Dywizji Piechoty. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem od dnia 1 stycznia 1937 r. i przydziałem mobilizacyjnym do 30 pułku piechoty w Warszawie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., wziął udział w kampanii wrześniowej w szeregach 30 pp, w którym pełnił funkcję dowódcy II plutonu 2 kompanii I batalionu. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym pułku i w obronie Warszawy. Poległ 24 września.

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 123 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 260-261 (dalej: Głowacki 1985).

Chajęcki Zygmunt - , ppor. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 30. 06. 2012.] (dalej: Łaszczewski).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 1911 (źródło: KPŻP); b) 25 pażdziernika 1912 (źródło: Łaszczewski); c) brak danych (źródło: Głowacki 1985);
[2] a) w Błoniu (źródło: KPŻP); b) Warszawa na Bielanach (źródło: Głowacki 1985; Łaszczewski) - "Przebieg działań w dniu 25 września. Podocinek "Północ". Na wysuniętej pozycji "Bielany" obsadzonej przez resztki 60 pułku piechoty z 25 DP pod dowództwem ppłk. dypl. S. Małka trwało przez cały dzień bombardowanie lotnicze na niskim pułapie. Poległ por. rez. Władysław Zaorski, dowódca kompanii roboczej 68 pp i 4 żołnierzy; odniosło rany 2 oficerów i 12 żołnierzy. Poprzedniego dnia poległ z 30 pp ppor. rez. Zygmunt Chajęcki." (Głowacki 1985);
[3] a) 1-MI Warszawa, Żoliborz, ul. Powązkowska (źródło: KPŻP); b) "na cmentarzu w Błoniu" (źródło: Łaszczewski); c) brak danych (źródło: Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2012-06-30 23:08:34 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze