4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej

Oddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Inowrocław.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 4 Dywizja Piechoty / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Józef Pyrek.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani