Karta poległego

Nazwisko: LIPKA
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kan.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 4 pal
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bogoria, gm. Zduny
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera nr 29
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły, tablica nr 29.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 417.;
Uwagi: - www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 2.11.2011r.;
Ostatnie zmiany: 2011-11-02 21:35:28 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kan. Lipka - Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 31.10.2011r.)Kan. Lipka - Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 31.10.2011r.)

Komentarze