Karta poległego

Nazwisko: LANKAMER
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Horek
Data urodzenia: 9 maj 1914
Miejsce urodzenia: Kaszewice, pow. Piotrków, woj. łódzkie
Rodzeństwo: Roman
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Bełchatów, ul. Czapliniecka 1
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer ogniowy

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 4 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer ogniowy 5 baterii II dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: 4 pal
Funkcja po 1 września 1939: oficer ogniowy 5 baterii II dywizjonu
Przebieg służby wojskowej: 2 IX 1935 - 14 X 1938 - w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu; 15 X 1938 - promocja na stopień ppor. sł. st. art. z przydziałem do 4 pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 pal
Data śmierci: 1 listopad 1939
Miejsce śmierci: Radogoszcz
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w szpitalu wojennym w wyniku ciężkich ran odniesionych w boju w rej. m. Bogoria, pow. Łowicz: "Od świtu 16 września npl na całym odcinku zajmowanym przez 4. DP rozpoczął silny ostrzał artyleryjski. O godz. 6 ruszyła do natarcia niemiecka 24. DP. Mimo wsparcia udzielonego przez 4 pal (bez III dyonu) Niemcom udało sie sforsować Bzurę i zająć Urzecze oraz Strugienicki Młyn, po rozbiciu batalionu ON. Silny nacisk npla spowodował około godz. 8 odwrót III/14. pp. Osłaniał go ogniem II dyon ze stanowisk w rejonie m. Bogoria. W tym czasie I dyon wspierał pozostałe bataliony 14. pp. W zaistniałej sytuacji wystąpiła konieczność zmiany stanowisk artylerii nad rzekę Słudwię. Jej szeroka i trudna do przejścia dolina opóźniała przegrupowanie 4. pal. Z osłabienia ognia polskiej artylerii skorzystali Niemcy, którzy główny nacisk skierowali na Bogorię, Jackowice i Zduny Kościelne. Jednak celny, silny i doskonale prowadzony ogień polskiej artylerii zadał tego dnia niemieckiej 24. DP wysokie straty, co potwierdza oficjalna kronika tej jednostki. Wyróżniła się wtedy 5. bateria, która osłaniała piechotę ogniem na wprost. Śmiertelnie ranny został wtedy oficer ogniowy 5. baterii ppor. Edward Lankamer" (Zarzycki 1995, s. 30-31).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Solec, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: rząd 3
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Zbiorcza, imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec; 2) Krzyż metalowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec (stopień: "por.");
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Edward Lankamer urodził się 9 maja 1914 roku w Kaszewicach w powiecie Piotrków jako syn Edwarda Lankamera i Stanisławy z Horków. Mieszkał w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej 1. Od 2 września 1935 do 14 października 1938 roku odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. W dniu 15 października 1938 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej artylerii z przydziałem do 4 pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku wziął udział na stanowisku oficera ogniowego 5 baterii II dywizjonu 4 pal, walcząc na szlaku bojowym swojego oddziału. Ciężko ranny w boju w rejonie miejscowości Bogoria w powiecie Łowicz, zmarł w szpitalu wojennym.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 405.

Zarzycki P., 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1995, s. 31, 41 (dalej: Zarzycki 1995).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Piotr Langkamer).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-02-24 22:01:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Edward Lankamer jako uczeń (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer wśród kadetów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, 1935-1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer (drugi z prawej) w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer w czasie XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, Bukowina Tatrzańska, 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer w czasie XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, Bukowina Tatrzańska, 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Oficerowie 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu w czasie służby tamże ppor. Edwarda Lankamera, Inowrocław, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Rynek, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Rynek, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Święto 3 Maja 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Oficerowie 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu w czasie służby tamże ppor. Edwarda Lankamera, Inowrocław, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer z narzeczoną Heleną Grabarczyk, Bełchatów, ul. Kościuszki, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Awers świadectwa ukończenia przez Edwarda Lankamera XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu wystawionego w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers świadectwa ukończenia przez Edwarda Lankamera XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu wystawionego w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Edward Lankamer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Edward Lankamer upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera do wzięcia udziału w uroczystym "Śniadaniu" w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na "Zabawę Podporuczników" organizowaną z okazji XV promocji absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na uroczystość promocji absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na Bal Reprezentacyjny organizowany przez Koło w Inowrocławiu Polskiego Białego Krzyża w dniu 11 lutego 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze