Karta poległego

Nazwisko: LANKAMER
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Horek
Data urodzenia: 9 maj 1914
Miejsce urodzenia: Kaszewice, pow. Piotrków, woj. łódzkie
Rodzeństwo: Roman
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Bełchatów, ul. Czapliniecka 1
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer ogniowy baterii artylerii lekkiej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 4 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer ogniowy 5 baterii w II dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 4 pal
Funkcja po 1 września 1939: oficer ogniowy 5 baterii w II dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: # 2 IX 1935 - 14 X 1938 - w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (XV Promocja, lokata 91.);
# 15 X 1938 - promowany na stopień ppor. sł. st. art. (lokata 98.) z przydziałem do 4 pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 pal, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 1 listopad 1939
Miejsce śmierci: Łódź [1]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł 1 listopada 1939 r. o godz. 5:45 w szpitalu wojennym zlokalizowanym w koszarach 28 pułku Strzelców Kaniowskich u zbiegu ulic Żeligowskiego i 1 Maja w Łodzi w wyniku ciężkich ran odniesionych w boju w rej. m. Bogoria, pow. Łowicz: "Od świtu 16 września npl na całym odcinku zajmowanym przez 4. DP rozpoczął silny ostrzał artyleryjski. O godz. 6 ruszyła do natarcia niemiecka 24. DP. Mimo wsparcia udzielonego przez 4 pal (bez III dyonu) Niemcom udało sie sforsować Bzurę i zająć Urzecze oraz Strugienicki Młyn, po rozbiciu batalionu ON. Silny nacisk npla spowodował około godz. 8 odwrót III/14. pp. Osłaniał go ogniem II dyon ze stanowisk w rejonie m. Bogoria. W tym czasie I dyon wspierał pozostałe bataliony 14. pp. W zaistniałej sytuacji wystąpiła konieczność zmiany stanowisk artylerii nad rzekę Słudwię. Jej szeroka i trudna do przejścia dolina opóźniała przegrupowanie 4. pal. Z osłabienia ognia polskiej artylerii skorzystali Niemcy, którzy główny nacisk skierowali na Bogorię, Jackowice i Zduny Kościelne. Jednak celny, silny i doskonale prowadzony ogień polskiej artylerii zadał tego dnia niemieckiej 24. DP wysokie straty, co potwierdza oficjalna kronika tej jednostki. Wyróżniła się wtedy 5. bateria, która osłaniała piechotę ogniem na wprost. Śmiertelnie ranny został wtedy oficer ogniowy 5. baterii ppor. Edward Lankamer" (Zarzycki 1995, s. 30-31). Przebywając w szpitalu, skontaktował się listownie z wujostwem Kulińskimi, zamieszkałymi w Łodzi, przy al. Kościuszki 39: "Kochani Wujostwo! Od kilku dni jestem w szpitalu stworzonym z koszar 28 p.p. (ul. Róg Żeligowskiego i 1 Maja). Ja już przez nieznaną mi niewiastę raz Wujostwo zawiadamiałem, ale ponieważ bez skutku (sądzę, że nie była), więc uskuteczniam to drugi raz. Tutaj odwiedzają po południu, gdzieś od godziny 3:00. Przychodzą też i w innym czasie, ale trzeba pewnych zabiegów, aby wpuścili. Koniec. Edek Lankamer" (archiwum rodzinne - Jan Kwapisz).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Solec, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: rząd 3
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # zbiorcza, imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec;
# krzyż metalowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec (stopień: "por.");
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Edward Lankamer urodził się 9 maja 1914 roku w Kaszewicach w powiecie Piotrków jako syn Edwarda Lankamera i Stanisławy z Horków. Mieszkał w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej 1. Od 2 września 1935 do 14 października 1938 roku odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. W dniu 15 października 1938 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej artylerii z przydziałem do 4 pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu. W szeregach tego samego oddziału, na stanowisku oficera ogniowego 5 baterii w II dywizjonie, wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku, walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą. Ciężko ranny w rejonie miejscowości Bogoria w powiecie Łowicz, zmarł 1 listopada 1939 roku w szpitalu wojennym w Łodzi.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 405 (dalej: KPŻP).

Zarzycki P., 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1995 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 65], s. 31, 41 (dalej: Zarzycki 1995).

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000, s. 56, 142 (dalej: Łukasiak 2000).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Piotr Langkamer).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jan Kwapisz, krewny pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Łódź (źródło: archiwum rodzinne - Jan Kwapisz); b) Radogoszcz (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Zarzycki 1995; Łukasiak 2000);
Ostatnie zmiany: 2019-09-06 23:19:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Edward Lankamer jako uczeń (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer wśród kadetów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, 1935-1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer (drugi z prawej) w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer w czasie XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, Bukowina Tatrzańska, 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer w czasie XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, Bukowina Tatrzańska, 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Oficerowie 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu w czasie służby tamże ppor. Edwarda Lankamera, Inowrocław, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Rynek, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Rynek, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, Inowrocław, Święto 3 Maja 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Oficerowie 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu w czasie służby tamże ppor. Edwarda Lankamera, Inowrocław, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer w czasie służby w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, 1938/1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ppor. Edward Lankamer z narzeczoną Heleną Grabarczyk, Bełchatów, ul. Kościuszki, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Awers świadectwa ukończenia przez Edwarda Lankamera XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu wystawionego w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers świadectwa ukończenia przez Edwarda Lankamera XV kursu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu wystawionego w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Edward Lankamer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Edward Lankamer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Edward Lankamer upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec. Stan z dn. 24 czerwca 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera do wzięcia udziału w uroczystym "Śniadaniu" w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na "Zabawę Podporuczników" organizowaną z okazji XV promocji absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na uroczystość promocji absolwentów Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu w dniu 15 października 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaproszenie dla Edwarda Lankamera na Bal Reprezentacyjny organizowany przez Koło w Inowrocławiu Polskiego Białego Krzyża w dniu 11 lutego 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Awers listu wysłanego przez rannego ppor. Edwarda Lankamera ze szpitala wojennego w Łodzi do kuzyna Mariana Kulińskiego z żoną, zamieszkałych w tej samej miejscowości, przed 1 listopada 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych Jana Kwapisza). "Edward Lankamer był kuzynem mojego Ojca, Mariana Kulińskiego, po linii jego Ojca, Stefana Kulińskiego. I jemu, mieszkającemu wówczas w Łodzi, przy al. Kościuszki, prywatna osoba dostarczyła list napisany przez Edwarda w szpitalu. Po bitwie tam się znalazł z raną, która okazała się śmiertelną (wdała się gangrena). Awers kartki zawiera list, rewers - adres Stefana Kulińskiego. Dane o zgonie Edwarda Lankamera sa napisane ręką Mariana Kulińskiego. List pochodzi z jego albumu ze zdjęciami" (Jan Kwapisz).Rewers listu wysłanego przez rannego ppor. Edwarda Lankamera ze szpitala wojennego w Łodzi do kuzyna Mariana Kulińskiego z żoną, zamieszkałych w tej samej miejscowości, przed 1 listopada 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych Jana Kwapisza). "Edward Lankamer był kuzynem mojego Ojca, Mariana Kulińskiego, po linii jego Ojca, Stefana Kulińskiego. I jemu, mieszkającemu wówczas w Łodzi, przy al. Kościuszki, prywatna osoba dostarczyła list napisany przez Edwarda w szpitalu. Po bitwie tam się znalazł z raną, która okazała się śmiertelną (wdała się gangrena). Awers kartki zawiera list, rewers - adres Stefana Kulińskiego. Dane o zgonie Edwarda Lankamera sa napisane ręką Mariana Kulińskiego. List pochodzi z jego albumu ze zdjęciami" (Jan Kwapisz).

Komentarze