Karta weterana

Nazwisko: Trućko
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Leon
Imię matki: Eudokia
Nazwisko rodowe matki: Filuta
Data urodzenia: 10 grudzień 1914
Miejsce urodzenia: Ogrodniki, powiat kosowski, rejon brzeski (obecna
Rodzeństwo: 1 siostra, 5 braci, Brat Jan Trućko- weteran wojenny, uczestnik Bitwy nad Łabą 1945 r., Chorąży 28 pułk piechoty Wojska Polskiego. Brat Aleksander, marynarz, zginął w czasie działań wojennych, miejsce nieznane. Rodzice, siostra i brat zesłani na Sybir 1941-1946: 1/ Inkino, rej.Kołpaszewo, Nowosybirsk 2/ Kubań, Kraj Krasnodarski
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Emilia Trućko z d. Mikulska
Dzieci: jedna córka, dwoje synów
Ostatni adres: Leśnictwo Aleksandrowiec, Bydgoski Okręg Lasów Państwowych w Bydgoszczy
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: leśniczy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: nadleśniczy Nadleśnictwa Stronno, Bydgoski Okręg Lasów Państwowych w Bydgoszczy

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, nadterminowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpr. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 4 pal
Funkcja na 1 września 1939: kapral podchorąży, dowódca działonu (z Jego informacji)
Przydział po 1 września 1939: 4 PAL, 4 Dywizja Piechoty, Grupa Operacyjna gen. Bołtucia
Funkcja po 1 września 1939: kapral podchorąży, dowódca działonu (z Jego informacji)
Przebieg służby wojskowej: 14.02.1935 poborowy 4PAL Inowrocław.
13.04.1935 zaprzysieżenie (1batalion).
11.11.1935 awans do stopnia bombardier.
grudzień 1935 pobyt szkoleniowy w 63 p.p.
15.02.1936 zakończenie pułkowej Szkoły Podoficerskiejz wynikiem bardzo dobrym (20.09.35-12.02.1936).
21.03.1936 awans do stopnia kapral.
26/27.03.1936 pierwsza warta pułkowa (jako dowódca warty).
3.04.1936 ukończenie II stopnia P.W. ogólnego.
1.07.1936 nadanie prawa noszenia odznaki pułkowej.
25.09.1936 mianowanie kapralem nadterminowym.
21.09.1936 przesunięcie jako podoficera wet. do ambulatorium weterynaryjnego (konie)
XI'36- kontynuacja kolejnego stopnia Szkoły Podoficerskiej.
1.10.1937-30.09.1938 przedłużenie służby nadterminowej.
10.12.1937 przesunięcie z ambulatorium weterynaryjnego do 1 batalionu.
VIII'38 szkolenie w 59 p.p.
1.10.38-30.09.1939 przedłużenie służby nadterminowej na kolejny, 3 rok.
11.10.1938 rozpoczęcie praktycznego kursu szybowcowego, poprzedzone kursem teoretycznym, w Aeroklub Inowrocław.
kwiecień 1939 - ostatni raz pojawia się w rozkazach dziennych pułku. Dalsza dokumentacja pułku jest niedostępna w Archiwum Wojskowym, prawdopodobnie wskutek zaginięcia dokumentacji podczas wojny.

źródło danych: Rozkazy Dzienne, wykazy uposażenia podoficerow, 1935-1939 4PAL Inowrocław, Centralne Archiwum Wojskowe, Rembertow.
Odznaczenia: brak wiedzy na ten temat
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: udział w bitwie pod Bzurą 4 PAL, 4 Dywizja Piechoty, Grupa Operacyjna gen. Bołtucia, ranny, zabrany do niewoli niemieckiej.
Jeniec wojenny:
1/ Flüchtlingsl. Pabianice (do 27.05.1040),
2/ Stalag XXI A Schildberg (27.05.1940-28.05.1940)
3/ zwolniony z niewoli jako przymusowy robotnik cywilny w DAG Fabrik BROMBERG

Źródło Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Data śmierci: 1963 wrzesień 25
Miejsce śmierci: Świecie n.Wisłą
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu: cmentarz parafialny, Wudzyn, woj. kujawsko-pomorskie
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Piotr Saja "Dzieje 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej" (Jego zdjęcia z ćwiczeń pułkowych)
Życiorys: 1933 ukończenie Państwowej Szkoły Rolniczej.
1933-1935 praktyka zawodowa jako leśniczy w prywatnych lasach w Peskach k.Berezy Kartuskiej oraz w Bronnej Górze.
1935-1939 służba wojskowa w 4PAL Inowrocław.
IX1939 udział w Bitwie pod Bzura.
do V1940 - jesień wojenny Stalag Pabianice.
od V 1940 przymusowy robotnik w DAG Fabric Bromberg.
1945-1963 leśniczy, nadleśniczy Lasy Państwowe w Bydgoszczy i Toruniu.
1962 rozpoczęcie studiów wyższych na Akademii Ekonomicznej, przerwane nagła śmiercią.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: 1/Centralne Archiwum Wojskowe, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie Remberów (dokumenty)
2/ Piotr Saja, Piotr Saja "Dzieje 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej" (zdjęcia Michała Trućko z 4 PAL)
3/ Centralne Muzeum Jeńców (dokumenty z Stalagu)
4/ pamiątki i relacje rodzinne
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-09-02 00:09:52 przez trudar | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Michał Trućko, 4 PAL, archiwum rodzinneMichał Trućko z narzeczoną Emilią w 1938 r.Potwierdzenie przebywania w obozie jenieckim - dokument z Centralnego Muzeum Jeńców WojennychMichał Trućko, kurs szybowcowy w Aeroklub Inowrocław, 1939 r.Michał Trućko, pierwszy z prawej, kurs szybowcowy w Aeroklub Inowrocław, 1939 r. ćwiczenia w ambulatorium weterynaryjnym, 4 PAL, Michał TrućkoMichał Trućko po prawej z kolegą, 4 PALFotografie zatytułowane ćwiczenia baonu, z książki Piotra Saji: "Dzieje 4 Kujawskiego PAL" Fotografie zatytułowane ćwiczenia baonu, z książki Piotra Saji: "Dzieje 4 Kujawskiego PAL" Michał Trućko w środku, z kolegami, 4 PALzwolnienie jako przymusowy robotnik ze Stalagu XXIA, 1940 r. Rozkazy dzienne 4Pal 1935 r. Centralne Archiwum Wojskowe, przyjęcie rekrutów, Michał Trućko

Komentarze