83 Pułk Strzelców Poleskich im. Romualda TrauguttaOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kobryń.

Jednostka macierzysta: 30 Dywizja Piechoty.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 30 Dywizja Piechoty / armia "ŁódĽ".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Adam Nadachowski.

Polegli

Weterani