Karta poległego

Nazwisko: KALINOWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 8 grudzień 1896
Miejsce urodzenia: Łask, (obecnie)woj. łódzkie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Kobryń, woj. poleskie
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: Żołnierz zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: Dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 83 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Działacz POW w okręgu łaskim, ps. "Kossak";
- W Korpusie Oficerów Piechoty od 1918r.;
- Od XI 1918r. d-ca garnizonu Łask;
- Od XII 1918r. w składzie 28 pp;
- Awans na porucznika ze starszeństwem z dn. 1 VI 1919r.;
- Kolejny pułk to 31 pp, w którym służy do połowy lat 30. XX w.;
- Awans na kapitana ze starszeństwem z dn. 1 I 1931r.;
- Po 1932r. awansowany na stopień majora i przeniesiony do 83 pp.;
- Prawdopodobnie we wrześniu 1939r. lub pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika(źródło: J. Wróblewski, "Armia Łódź 1939”, Wyd. MON, Warszawa 1975.;
Odznaczenia: W II RP: - Krzyż Walecznych 3 krotnie; - Krzyż Niepodległości; - Srebny Krzyż Zasługi; Pośmiertnie: - Kawaler Virtuti Militari V kl. (nr 14064);
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Przyłęk, pow. brzeziński
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: [...]Dramat 83 pp nie został przerwany także wtedy, gdy pułk otrzymał rozkaz oderwania się od nieprzyjaciela po otwarciu drogi przez Słupię. Z rozerwanego pierścienia wyszły niewielkie i rozproszone oddziały pułku[...]Zginął też d-ca II batalionu mjr Stanisław Kalinowski a ciężkie rany odniósł d-ca III batalionu mjr Mieczysław Olederczyk[...] - Źródło: BIS, Nr 40 (296).;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 8 XII 1896. Od XI 1918 w WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 31 pp w Łodzi, gdzie pełnił różne funkcje m. in. d-ca 3 kompanii I batalionu. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1931. Po ukończeniu kursu dla dowódców bataliony awansowany do stopnia mjr sł. st. 19 III 1938 i przeniesiony na stanowisko d-cy batalionu w 83 pp w Kobryniu. W wojnie obronnej we IX 1939 dowodził II baonem 83 p[p w składzie 30 DP. Poległ 9 IX 1939 w walce z Niemcami pod Przyłękiem. Pochowany na cmentarzu w Jeżowie. Pośmiertnie odznaczony VM kl. 5.
Odznaczony VM kl. 5 nr 14064, KN,KW3x, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków 1939. W-wa 1991;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Jednodniówka P.O.W. Powiatu Łaskiego”, praca zbiorowa, Pabianice 1938.;

- „Rocznik Oficerski 1923”, MSW, Warszawa, s. 215, 436.;

- „Rocznik Oficerski 1932”, B.P. MSW, Warszawa, s. 74, 561.;

- „Wykaz wybranych miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku sporządzony z okazji uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 2.;

- Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września[1] A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, O. Wyd. AJAX, Pruszków 1995.;

- www.straty.pl – IPN, Min. Kult. i Dz. Nar., Fund. „P. - N. Pojednanie”.;

- Paweł Goździński, Brzeziński Informator Samorządowy - BIS, Nr 40 (296) Rok VI ISSN 1730-6817 z dn. 20 VIII 2008r.;

- Wróblewski J., Armia „Łódź” 1939, Warszawa 1975, s. 394 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: - W "Księdze pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej..." data śmierci: "19 IX 1939r.";

- Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 28 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla 30 dywizji piechoty
[….]. Za wybitne zasługi dowódcze, męstwo i poświęcenie nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom:
dca baonu, mjr Stanisław Kalinowski, poległ pod Przyłękiem - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2011-12-04 22:30:19 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze