Karta poległego

Nazwisko: WYSZYŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Wacław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 30 styczeń 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 83 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: dowódca 3 plutonu w 6 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 30 I 1912. Po ukończeniu w 1933 szkoły średniej odbywał służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty 30 DP przy 82 pp w Brześciu. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1937 z przydziałem mobilizacyjnym do 83 pp w Kobryniu. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 3 plutonu 6 kompanii II batalionu 83 pp w składzie 30 DP przydzielonej do Armii „Łódź”. Poległ 9 IX 1939 w walce z wrogiem pod Przyłękiem. Pochowany na cmentarzu w Jeżowie.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 311.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 367 (dalej: Głowacki).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-12 18:11:44 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze