Karta weterana

Nazwisko: KACZOROWSKI
Imię #1: Klemens
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 83 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: resztki 83 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 15 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 187./306.) i przydziałem do 83 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 83 pp, m.in. w obronie Modlina
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 366, indeks nazwisk - s. 423.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 161.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2024-04-06 21:08:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze