144 Pułk Piechoty RezerwowyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostki mobilizujące: 37 Pułk Piechoty - Kutno (dowództwo, pododdziały specjalne i I baon), 14 Pułk Piechoty - Włocławek (II i III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Władysław Dzióbek.

Polegli

Weterani