Karta weterana

Nazwisko: PRZEDLACKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Kazimierczyk
Data urodzenia: 9 czerwiec 1912
Miejsce urodzenia: w Janowie
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Irena Przedlacka (9 XI 1912 - 9 IV 1993)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii ckm pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 44 DP Rez.
Jednostka: 144 pp rez.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: część III batalionu 144 pp rez. w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Wschód", odwód dowódcy odcinka)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm
Przebieg służby wojskowej: # do 1935 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (XII Promocja);
# z dniem 15 X 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 392.);
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. na stanowisko młodszego oficera 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie 14 pp;
# z dniem 19 III 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 374.);
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1939 r. (lokata 374.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz ze 144 pp. rez., m.in. w obronie Warszawy; wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1 październik 1987
Miejsce śmierci: Warszawa
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wóycickiego, Cmentarz Komunalny Północny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera W-X-6, rząd 3, grób 15
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna płyta epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 13, Londyn 1973, s. 37.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 334, indeks nazwisk - s. 446.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 298, Zał. nr 13 - s. 299.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Oflagu IX B Weilburg/Lahn i Oflagu II C Woldenberg (numer jeniecki: 720). Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski (figuruje, w stopniu porucznika, na liście żołnierzy zarejestrowanych w latach 1945-1947 w Rejonowych Komendach Uzupełnień).
Ostatnie zmiany: 2019-06-19 17:13:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Jan Przedlacki (trzeci z lewej) w towarzystwie gen. bryg. Włodzimierza Maxymowicz-Raczyńskiego (czwarty z lewej), ppłk. Franciszka Sudoła (czwarty z prawej) i por. Jana Wiśniewskiego (trzeci z prawej) oraz ppor. Zbigniewa Maksymiliana Czerniaka (pierwszy z lewej), ppor. Franciszka Walewskiego (drugi z lewej), ppor. Henryka Karasiewicza (drugi z prawej) i ppor. Mieczysława Nejmana (pierwszy z prawej) w trakcie XII Promocji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Jan Przedlacki jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku, przed 19 marca 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze