Karta weterana

Nazwisko: DZIÓBEK
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 marzec 1895 [1]
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Janina (z d. Hakalla) (28 VII 1899 - 6 VIII 1985)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 44 DP Rez.
Jednostka: 144 pp rez.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939: Grupa ppłk. Dziubka, 144 pp rez. w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Północ") (od 19 IX)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca Grupy ppłk. Dziubka, dowódca 144 pp rez. w składzie armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej: # od 1914 - w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej;
# z dniem 1 I 1916 - promowany na stopień ppor. rez. piech. landwery;
# 1918 - w 17 pułku strzelców;
# z dniem 1 XI 1918 - przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XI 1917 r. i zaliczeniem do 1 Rezerwy (z powołaniem do służby czynnej na czas aż do demobilizacji);
# 1919-1920 - w stopniu por. na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 1 VI 1921 - odnotowany w stopniu por. z przydziałem do 17 pułku piechoty w Rzeszowie;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1461.) i przydziałem do 17 pp;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1337.) i przydziałem do 17 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 873.) i przydziałem do 17 pp;
# 18 II 1928 - po ukończeniu kursu dla dowódców batalionów w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie awansowany na stopień mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 126.);
# 26 IV 1928 - przeniesiony na stanowisko dowódcy III batalionu 86 pułku piechoty w Mołodecznie;
# koniec 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 125.) i przydziałem na stanowisko dowódcy II batalionu 86 pp;
# 6 VII 1929 - przesunięty na stanowisko kwatermistrza 86 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 118./497.) i przydziałem do 86 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 104.) i przydziałem do 86 pp;
# 28 VI 1933 - przesunięty na stanowisko dowódcy III batalionu 86 pp detaszowanego w Kraśnym nad Uszą;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 100./341.) i przydziałem do 86 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 84./271.) i przydziałem do 86 pp;
# z dniem 19 III 1937 - awansowany na stopień ppłk. sł. st. piech. (lokata 29.);
# z dniem 14 VIII 1937 - przeniesiony na stanowisko I zastępcy dowódcy 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko zastępcy dowódcy 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1937 r. (lokata 28.) i przydziałem do 14 pp;
# V-VII 1939 - w stopniu ppłk. sł. st. piech. na stanowisku p.o. dowódcy 14 pp;
# VII-VIII 1939 - w stopniu ppłk. sł. st. piech. na stanowisku zastępcy dowódcy 14 pp;
# 26 VIII 1939 - jako dowódca uroczystości przysięgi żołnierzy 14 pp przed wymarszem oddziału z Włocławka do rejonu koncentracji;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Zasługi (złoty), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal za Długoletnią Służbę (brązowy), Order Korony Rumuńskiej (Coroana Romaniei) kl. 3 (Krzyż Komandorski), Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz ze 144 pp rez.; po 1 IX - na czele dowództwa i pododdziałów specjalnych pułku w drodze do miejsca koncentracji 44 DP Rez. w okolicach Zgierza, następnie po jej fiasku w dalszym marszu w kierunku Skierniewic i Żyrardowa, dołączając po drodze organiczne baony I i II (I baon wkrótce odłączył się i pomaszerował w ogólnym kierunku na Garwolin); 14/15 IX - po wzmocnieniu niepełnego pułku innymi oddziałami (w tym III baonem 145 pp rez.) na czele tzw. Grupy ppłk. Dzióbka w walkach na przedpolach Warszawy, następnie w odwrocie do stolicy (bez baonów I i III) i jej obronie; 18/19 IX - oddany wraz z podległymi oddziałami do dyspozycji dowódcy odcinka "Warszawa-Zachód", odszedł na fort Bema; 28 IX 1939 - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 8 lipiec 1971
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Wrocław, ul. Smętna, Cmentarz Świętej Rodziny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: sektor 18, grób 7645
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Świętej Rodziny we Wrocławiu, ul. Smętna (nazwisko w formie: DZIUBEK; stopień: płk)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 62 (Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 173, 417 (RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 164, 361 (RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 100, 183 (RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty, "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 134 (Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 32, 614 (RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 24 (Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 23 (Lista starszeństwa 1935).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 13, Londyn 1973, s. 36 (Kryska-Karski 1973).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 189, 210, 216, 235, 271, 295, indeks nazwisk - s. 415 (dalej: Głowacki 1985).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 34 (Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 121, 170, 17, 176, Zał. nr 12 - s. 296, Zał. nr 13 - s. 299 (Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Stalagu I A Stablack (numer jeniecki: 12669), a następnie przeniesiony do Oflagu II E Neubrandenburg (od 10 stycznia 1944 r.) i Oflagu VII A Murnau. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski.
Przypisy: [1] a) 22 marca 1895, po sprostowaniu na mocy Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych opublikowanego 26 I 1934 r. (źródło: badania własne - Rafał Michalak); b) 23 marca 1895 (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1928, s. 183; RO 1932, s. 32; Głowacki 1985, s. 295; Ciesielski 2008, s. 121); c) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kryska-Karski 1973; Kraiński, Pekról 1992; Ciesielski 2008);
Ostatnie zmiany: 2019-06-19 17:26:27 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Dzióbek jako podpułkownik Wojska Polskiego, po 19 marca 1937 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Władysław Dzióbek jako podpułkownik Wojska Polskiego, po 19 marca 1937 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppłk Władysław Dzióbek (siedzi trzeci z prawej w pierwszym rzędzie) wśród kadry oficerskiej i absolwentów szkoły podoficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. (siedzących w pierwszym rzędzie) płk. Mikołaja Bołtucia (czwarty z prawej), płk. Franciszka Sudoła (piąty z lewej), mjr. Jana Łobzy (drugi z prawej), kpt. Józefa Rodzenia (czwarty z lewej) i ppor. Mieczysława Nejmana (drugi z lewej), 10 marca 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppłk Władysław Dzióbek (siedzi drugi z lewej) wśród kadry oficerskiej i uczestników kursu działonowych p-panc.4 DP przy 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. płk. Franciszka Sudoła (trzeci z lewej), kpt. Józefa Kozińskiego (pierwszy z lewej) i ppor. Józefa Gumińskiego (drugi z prawej), 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze