Karta weterana

Nazwisko: SERAFIN
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał (kowal)
Imię matki: Barbara
Nazwisko rodowe matki: Ciupek
Data urodzenia: 30 grudzień 1913
Miejsce urodzenia: Czukiew, pow. Sambor
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 44 DP Rez.
Jednostka: 144 pp rez.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu
Przydział po 1 września 1939: 144 pp rez.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii
Przebieg służby wojskowej: # od IX 1934 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Różanie;
# od X 1935 - 1937 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 1 X 1937 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 48.) z przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 7 kompanii w III batalionie 14 pp;
# X 1938 - III 1939 - w stopniu ppor. sł. st. piech. oddelegowany z 14 pp na stanowisku dowódcy plutonu 1 kompanii w VI zmianie Batalionu Stołecznego (tzw. Batalionu Stołecznego Kujawsko-Pomorskiego wystawionego przez Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu);
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1937 r. (lokata 48.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 6 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 6 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 4 VI 1939 - w stopniu ppor. sł. st. piech. jako członek delegacji 14 pułku piechoty na ceremonii wręczania darów na Fundusz Obrony Narodowej przez społeczeństwo miasta Lipno;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Wojenny ze złotą gwiazdą (Francja)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 144 pp rez., m.in. w walkach pod Kutnem, Łowiczem, Żyrardowem, Modlinem, Mińskiem Mazowieckim i Starą Miłosną (ranny w twarz), następnie w obronie Warszawy
Data śmierci: 20 maj 1944
Miejsce śmierci: Opatkowice, gm. Puławy
Obecne miejsce spoczynku: Wysokie Koło (pow. kozienicki), cmentarz
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica "Pamięci żołnierzy Armii Krajowej, cichociemnych - spadochroniarzy z Anglii i Włoch poległych za niepodległość Polski" wmurowana w lewej nawie kościoła św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie (odsłonięta w 1980 r.)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 2, Londyn 1970, s. 65.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 160, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 300.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: # W 1925 r. ukończył szkołę powszechną w Czukwi, a następnie kształcił się w II Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborze, w którym był wójtem klasy VIII, prezesem zarządu samorządu uczniowskiego, skarbnikiem czytelni uczniowskiej i członkiem sekcji historycznej. Egzamin dojrzałości złożył w 1934 r.

# Po kapitulacji Warszawy wyjechał do Lwowa, gdzie do 10 października 1939 r. ukrywał się przed służbami radzieckimi. W nocy z 19 na 20 października przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Przetrzymywany w Egerze, uciekł 21 listopada 1939 r., a następnie przez Jugosławię i Włochy dotarł 8 grudnia 1939 r. do Francji, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Skierowany do Camp de Coëtquidan, w dniach od 1 do 31 marca 1940 roku ukończył kurs oficerski, a następnie został mianowany dowódcą II plutonu 2 kompanii w I batalionie 3 pułku Grenadierów Śląskich ze składu 1 Dywizji Grenadierów. W okresie od 15 maja do 10 czerwca 1940 r. przebywał w Marsylii na kursie miotaczy płomieni przy 4 Armii Francuskiej, po czym został przydzielony do francuskiego 69 pułku strzelców kolejowych, biorąc udział w bitwach o Charmes i pod Morville w trakcie kampanii francuskiej, by po rozbiciu pułku dostać się 23 czerwca 1940 r. do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w dniu 23 lipca tegoż roku. Przedostawszy się do nieokupowanej Francji, 1 sierpnia 1940 r. stawił się w obozie wojskowym Camp de Carpiagne, gdzie z dniem 20 listopada 1940 r. objął stanowisko dowódcy byłej polskiej kompanii roboczej przyłączonej do jednostki francuskiej. W maju 1941 r. służył w Polskiej Misji Wojskowej oraz w placówce wywiadowczej w Marsylii. 1 sierpnia 1941 r. stanął na czele grupy przerzutowej, z którą przedostał się do Hiszpanii, a następnie przez Portugalię i Gibraltar dotarł 5 stycznia 1942 drogą morską do Wielkiej Brytanii, gdzie z dniem 27 stycznia 1942 r. został przydzielony do I Oficerskiego Baonu Szkolnego, a następnie z dniem 28 stycznia 1942 r. odkomenderowany do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Dunfermline, w którym ukończył ośmiotygodniowy kurs dowódców kompanii, po czym od 3 lipca do 28 października tegoż roku odbywał staż w oddziałach brytyjskich. Zgłosiwszy się do służby w okupowanym kraju jako tzw. cichociemny, z dniem 29 października 1942 r. został przeniesiony do dyspozycji Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie ukończył szkolenie w zakresie dywersji. Z dniem 1 stycznia 1943 r. został awansowany na stopień porucznika. Od 4 kwietnia do 18 czerwca 1943 r. przebywał na kursie przygotowawczym do Wyższej Szkoły Wojennej, a po odbyciu stażu w jednostce liniowej został z dniem 10 lipca 1943 r. słuchaczem III kursu na obczyźnie tejże uczelni, przeprowadzonego w Eddleston, który ukończył 18 grudnia 1943 r., uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Odbywszy praktykę sztabową, został 19 stycznia 1944 r. zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Z dniem 1 marca 1944 r. otrzymał awans na stopień kapitana. Przeniesiony do Głównej Bazy Przerzutowej w Brindisi we Włoszech, w nocy z 19 na 20 maja 1944 roku uczestniczył w operacji lotniczej "Weller 18", w ramach której dokonano zrzutu jego osoby i pięciu innych cichociemnych na placówkę odbiorczą "Jaśmin" w rejonie wsi Opatkowice. W trakcie akcji zginął wskutek nierozwinięcia się spadochronu.
Ostatnie zmiany: 2019-06-14 17:44:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Serafin (1913-1944) (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze