Karta poległego

Nazwisko: ZATAJ
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Małgorzata
Nazwisko rodowe matki: Gawlik
Data urodzenia: 22 listopad 1902
Miejsce urodzenia: Kamionka, pow. Wieluń
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga Zataj zd. Sporna
Dzieci: Tadeusz (ur. 1934), Romuald (ur. 1937)
Ostatni adres: Żnin-Góra, Szkoła Podstawowa
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: kierownik szkoły

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Inowrocław
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 27 DP
Jednostka: 23 pp [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 23 pp 27 DP
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 6 kompanii
Przebieg służby wojskowej: W 1934 r. wykazany jako ppor. w Korpusie Oficerów Rezerwy Piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1931 r. i z przydziałem mobilizacyjnym do 63 pp w Toruniu. Ewidencyjnie podlegał PKU Inowrocław. Przed wybuchem wojny był m.in. pracownikiem kontraktowym Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego podległego Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu (nr leg.: 327). 28 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 59 pp w Inowrocławiu. W kampanii wrześniowej wziął udział jako oficer 23 pp 27 DP.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Bud Starych [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ w walce
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna zbiorcza tablica epitafijna kwatery wojennej na cm. parafialnym w Brzozowie Starym;
2) Imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Budach Starych;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W styczniu 1941 r. Niemiecki Czerwony Krzyż powiadomił żonę, że ppor. rez. Zataj Stefan z 23 pp poległ dn. 18. 09. 1939 r. w majątku Brzozów k. Bud Starych, a wiadomość tę uzyskano z Polskiej Komisji Strat w Oflagu VII A, lista IX. Po 70 latach od śmierci Stefana Zataja ponowne poszukiwania dot. jego wojennych losów i faktycznego miejsca spoczynku podjął syn, Romuald Zataj.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 321 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 64, 524.

Archiwum rodzinne:
1) Odcinek karty powołania do 59 pp z dn. 28 sierpnia 1939 r.;
2) Zawiadomienie ws. śmierci wystawione przez Niemiecki Czerwony Krzyż dn. 10. 01. 1941 r.;

Tradycja rodzinna (przekazana przez syna poległego, Romualda Zataja).

Wojciechowski J. S., 23 Pułk Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, Pruszków 2011 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 159], s. 30, 34-36 (dalej: Wojciechowski 2011).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 23 pp (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - 2); b) 59 pp (źródło: archiwum rodzinne - 1);
[2] a) w rej. Bud Starych (źródło: KPŻP); b) w majątku Brzozów k. Bud Starych (źródło: archiwum rodzinne - 2); c) Budy Stare (źródło: Wojciechowski 2011, s. 30);
Ostatnie zmiany: 2012-04-16 01:16:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Zataj upamiętniony na imiennej zbiorczej tablicy epitafijnej kwatery wojennej na cm. parafialnym w Brzozowie Starym. Stan z dn. 10. 05. 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Stefan Zataj upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Budach Starych. Stan z dn. 25. 12. 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Legitymacja służbowa Stefana ZATAJA jako pracownika kontraktowego Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego podległego Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja służbowa Stefana ZATAJA jako pracownika kontraktowego Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego podległego Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).Karta powołania do służby wojskowej w 59 pułku piechoty doręczona ppor. Stefanowi ZATAJOWI w dniu 28. 08. 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Karta powołania do służby wojskowej w 59 pułku piechoty doręczona ppor. Stefanowi ZATAJOWI w dniu 28. 08. 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zawiadomienie ws. śmierci ppor. Stefana ZATAJA wystawione wdowie przez Niemiecki Czerwony Krzyż w dniu 10. 01. 1941 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze