23 Pułk Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-KuliOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Włodzimierz Wołyński.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 27 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk Jerzy Wroczyński (do 10 września), płk dypl. Tadeusz Majewski (od 11 września).

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani