27 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kowel.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Pomorze".

Dowództwo we wrześniu 1939: gen. bryg. Juliusz Drapella.

Polegli

Weterani