Karta poległego

Nazwisko: ŁADOMIRSKI
Imię #1: Józef
Imię #2: Maria
Imię #3: Patrycy [1]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 marzec 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 6 dak
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 1 plutonu 1 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 17 III 1907. Ukończył szkołę średnią. W latach 1929-1930 w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. art. z starszeństwem od 1 I 1932 z przydziałem mobilizacyjnym do 6 dak w Stanisławowie. Ewidencyjnie podległą PKU Buczacz. Po kolejnych ćwiczeniach awansowany do stopnia por. rez. art. 1 I 1937. Zmobilizowany w VIII 1939 do WP. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 plutonu 1 baterii 6 dak w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 6 dak. Poległ 22 IX 1939 w rejonie Łomianek podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Laskach.
Rocznik oficerski rezerw 1934;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP1935-1939. Kraków 2003;
P. Bauer-B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 424.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250.
Uwagi:
Przypisy: [1] Patrycy (źródło: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250)
Ostatnie zmiany: 2012-02-24 23:21:01 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze