6 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Romana SołtykaPododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Stanisławów.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wielkopolska Brygada Kawalerii / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dr Stanisław Józef Pochopień.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani