Karta poległego

Nazwisko: STAUFFER
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Stanisław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 5 wrzesień 1907
Miejsce urodzenia: Cieszanów, woj. lwowskie
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Stauffer
Dzieci: Stanisław (ur. 15. 01. 1935 r.), Andrzej (ur. 02. 05. 1936 r.), Michał (ur. 15. 01. 1940 r.)
Ostatni adres: Drohobycz
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: inż. chemii i górnictwa naftowego
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko: przemysłowiec naftowy w Borysławiu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Stanisławów (?)
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 6 dak [1]
Funkcja na 1 września 1939: oficer łącznikowy
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Palmir [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według posiadanej przez rodzinę relacji kolegi oficera przesłanej w latach 50. XX w. przez Czerwony Krzyż z Australii zginął, rażony serią z karabinu maszynowego, podczas zwiadu i rozpoznania niemieckich pozycji ogniowych na wzgórzu pod Wólką Węglową.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: fotografie rodzinne
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz Stanisław Stauffer, syn Stanisława, urodził się 5 września 1907 r. w Cieszanowie w woj. lwowskim. W dniu 7 czerwca 1932 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracy dyplomowej pt. "Oligodynamiczne działanie metali cięzkich na zarodnikowanie drożdży". Pracował jako przemysłowiec naftowy w Borysławiu. Zmobilizowany do 6 Pułku Artylerii Konnej wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Jako oficer łącznikowy walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 20 września 1939 r. podczas walk bojów odwrotowych we wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Pweł Stauffer, wnuk poległego: "Tak do końca nikt z rodziny nie jest pewien, gdzie został pochowany. Nie istnieją twarde dowody miejsca pochówku, a tym bardziej ekshumacji i przeniesienia szczątków do kwatery, pod którą figuruje. Jeśli istnieją relacje świadków tego zdarzenia, bardzo prosimy o kontakt na adres: stauffer.pawel@gmail.com".
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 185 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Maciej i Paweł Stauffer, wnukowie poległego).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 250, 453 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 6 dak (źródło: Głowacki 1985; archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) w rej. Palmir (źródło: KPŻP); b) Puszcza Palmirska (źródło: Głowacki 1985); c) rej. Wólki Węglowej (źródło: archiwum rodzinne);
Ostatnie zmiany: 2013-09-26 00:53:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na Politechnice Lwowskiej przez Tadeusza Stanisława Stauffera wystawiony dn. 11. 06. 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Awers zaświadczenia mobilizacyjnego wystawionego przez 6 Pułku Artlerii Konnej dla ppor. rez. Tadeusza Stanisława Stauffera (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers zaświadczenia mobilizacyjnego wystawionego przez 6 Pułku Artlerii Konnej dla ppor. rez. Tadeusza Stanisława Stauffera (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze