Karta poległego

Nazwisko: JAWORSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 6 psk
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 7 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Strykowa, k. Łodzi
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Poległy wymieniony na tablicy epitafijnej mogiły zbiorowej. Treść inskrypcji: "TU SPOCZYWA 17 ŻOŁNIERZY POLSKICH POLEGŁYCH W STRYKOWIE W WALCE Z NAJEŹDŹCĄ HITLEROWSKIM W 1939 R";
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września[1] A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, O. Wyd. AJAX, Pruszków 1995.;

- www.straty.pl – IPN, Min. Kult. i Dz. Nar., Fund. „P. - N. Pojednanie”.;
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-02 22:26:17 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Józef Jaworski - Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Strykowie. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 31.10.2011r.)

Komentarze