6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława ŻółkiewskiegoOddział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Żółkiew.

Jednostka macierzysta: Kresowa Brygada Kawalerii.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Kresowa Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Stefan Mossor.

Polegli

Weterani