Karta poległego

Nazwisko: TYRAKOWSKI
Imię #1: Waldemar
Imię #2: Wiktor
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 październik 1910 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 6 psk
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu w 2 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: dywizjon 6 psk w składzie Armii "Warszawa" (odcinek "Warszawa-Wschód" / Dozorowanie Wisły / Zgrupowanie Kawalerii mjr. J. Juniewicza)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu w 2 szwadronie
Przebieg służby wojskowej: # 1932-1935 - w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu;
# 15 X 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 6 pułku strzelców konnych w Żółkwi;
# 19 III 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. kaw.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 szwadronem 6 psk w składzie Kresowej Brygady Kawalerii Armii "Łódź", następnie tym samym oddziałem w składzie Armii "Warszawa"
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: ciężko ranny w natarciu na Łomianki, zmarł tego samego dnia
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Waldemar Wiktor Tyrakowski urodził się 10 października 1910 roku. Ukończywszy szkołę powszechną, wstąpił do Korpusu Kadetów Nr 3 w Rawiczu, gdzie w czerwcu 1932 roku uzyskał świadectwo maturalne. W latach 1932-1935 odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. 15 października 1935 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej kawalerii z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 6 pułku strzelców konnych w Żółkwi. 19 marca 1939 roku został awansowany na stopień porucznika. W kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził I plutonem 2 szwadronu 6 psk w składzie Kresowej Brygady Kawalerii Armii "Łódź", następnie tym samym oddziałem w składzie Armii "Warszawa". Uczestniczył w walkach na szlaku bojowym 6 psk, od bojów granicznych nad Wartą po obronę Warszawy. Zmarł 22 września w Łomiankach, ciężko ranny w natarciu na na tę miejscowość.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 253 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 250, 335, indeks nazwisk - s. 458 (dalej: Głowacki 1985).

Tyrakowski Waldemar Wiktor - , por. kaw., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 15 listopada 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 10 października 1910 (źródło: Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2015-03-09 19:19:51 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Szkic przemieszczenia 6 pułku strzelców konnych w rejon działań bojowych po mobilizacji, rys. Gabriel Sędkowski (oprac. na podstawie Z. Gnat-Wieteska, 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Zarys historii wojennej pułków polskich z kampanii wrześniowej, z. 60, Pruszków 1998).

Komentarze