Cmentarze

Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa

gm. STRYKÓW, pow. ZGIERSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych:
Administrator: Urząd Miasta-Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. oraz żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych podczas I wojny światowej zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Strykowie.


galeria

Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Cmentarna, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: