Aktualności

Bitwa nad Bzurą - mijają 84 lata

Data publikacji: 2023-09-09

Żołnierze niemieccy wkraczają do Sochaczewa we wrześniu 1939 r. (fot. ze zb. Andrzeja Kornackiego).84 lata temu rozpoczęło się największe i najkrwawsze starcie zbrojne kampanii polskiej 1939 r. - bitwa nad Bzurą. Walki toczone przez blisko dwa tygodnie przez polskie armie 'Poznań' i 'Pomorze' na rozległych obszarach południowo-zachodniego Mazowsza i środkowej Polski były zarazem jedyną przeprowadzoną na tak wielką skalę operacją zaczepną przeciwko III Rzeszy do 1941 r.

W tym dniu składamy hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy jak pisał gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, dowódca armii 'Poznań', starali się wykonać niewykonalny w 1939 r. obowiązek: obronę Polski. O Ich krwi przelanej za wolność i niepodległość Ojczyzny świadczą dziś m.in. zbiorowe mogiły, kwatery i cmentarze wojenne rozsiane w liczbie kilkudziesięciu od Włocławka i Kutna po Warszawę i od Łodzi po Płock.

Chwała Bohaterom!

Redakcja


Komentarze