Aktualności

Konkurs rozstrzygnięty

Data publikacji: 2018-05-21

Międzyszkolny Konkurs Historyczny »Wrzesień 1939 roku bez tajemnic«Podajemy wyniki II edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego 'Wrzesień 1939 roku bez tajemnic'. Imprezę zorganizowały Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie wspólnie ze Stowarzyszeniem 'Nasz Zamek', w partnerstwie z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i pod patronatem Starosty Sochaczewskiego. Portal Bohaterowie1939.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Głównym celem konkursu, skierowanego do uczniów klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz gmin sąsiednich, było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, walkami kampanii 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą, która toczyła się m.in. na terenie ziemi sochaczewskiej, oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Do konkursu przystąpiło 95 uczniów z 13 szkół. Testy konkursowe zostały przeprowadzone 23 marca 2018 r. w szkołach macierzystych uczestników. Ich oceny dokonała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Ostateczna klasyfikacja, ogłoszona przez Komisję Konkursową, prezentuje się następująco:
● I miejsce: Aleksandra DADUN – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie (opiekun: Bożena Gzik);
● II miejsce: Klaudia JANICKA – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie (opiekun: Bożena Gzik);
● III miejsce: Oliwia FLAKOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (opiekun: Katarzyna Kapałka-Fergin);
● IV miejsce ex aequo: Zuzanna KOSIERADZKA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie (opiekun: Małgorzata Ciężarek); Hubert MACIEJEWSKI – Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie (opiekun: Jolanta Wojciechowska); Aleksandra SZERSZEŃ – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie (opiekun: Agnieszka Sławińska);
● VII miejsce: Oliwia PĄK – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (opiekun: Katarzyna Kapałka-Fergin);
● VIII miejsce: Mariusz MACHCIŃSKI – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie (opiekun: Bożena Gzik);
● IX miejsce: Patryk WOLIŃSKI – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (opiekun: Katarzyna Kapałka-Fergin);
● X miejsce: Klaudia WOSIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (opiekun: Katarzyna Kapałka-Fergin).

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Historycznego »Wrzesień 1939 roku bez tajemnic« (fot. Marta Przygoda-Stelmach)

Nagrody zostały ufundowane przez firmę Retail Park Sochaczew sp. z o.o. (właściciela obiektu Multishop Sochaczew) i Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie (jednostkę organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego). Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Gratulujemy laureatom i uczestnikom zdobytej wiedzy, nauczycielom - przygotowania podopiecznych do sprawdzianu, zaś organizatorom - ciekawej inicjatywy, która, mamy nadzieję, na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń kulturalnych powiatu sochaczewskiego.

Redakcja


Komentarze