Karta weterana

Nazwisko: TRITT
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Palicka
Data urodzenia: 10 czerwiec 1913
Miejsce urodzenia: Wronczyn, pow. Poznań
Rodzeństwo: Kazimierz, Marian, Erazm
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Aniela z d. Nowostawska
Dzieci: Marek, Lech, Jadwiga
Ostatni adres: Buk, woj. poznańskie (1939) / Puszczykowo, ul. Reymonta 31 (w chwili śmierci)
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: dowódca półplutonu czołgów rozp.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Poznań Powiat
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Bronie pancerne
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 71 dyon panc.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca półplutonu czołgów rozpoznawczych w I plutonie szwadronu czołgów rozpoznawczych TKS
Przydział po 1 września 1939: 71 dyon panc., pluton obrony mostów na stokach Cytadeli (w obronie Warszawy)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca półplutonu czołgów rozpoznawczych w I plutonie szwadronu czołgów rozpoznawczych TKS
Przebieg służby wojskowej: # od 4 XI 1935 - w 1 kompanii motorowej 1 batalionu pancernego w Poznaniu (zasadnicza służba wojskowa);
# od 10 II 1936 - jako kursant w Szkole Podof. Panc.;
# 15 IX 1936 - awansowany na stopień st. strz. br. panc. i przeniesiony na stanowisko strzelca czołgowego w 1 kompanii czołgów 1 baonu panc.;
# 19 III 1937 - awansowany na stopień kpr. br. panc.;
# od 1 X 1938 - na kursie podoficerów zawodowych;
# od 28 XI 1938 - na stanowisku instruktora w 1 kompanii czołgów 1 baonu panc.;
# 28 VIII 1939 - awansowany na stopień plut. sł. st. br. panc.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, 19 VI 1972, za udział w kampanii 1939 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności (10 V 1947, za udział w kampanii 1939 r.), Odznaka Grunwaldzka (10 V 1947, za udział w kampanii 1939 r.), Medal za Warszawę 1939-1945 (11 VII 1947, za udział w kampanii 1939 r.), Odznaka Przodującego Kolejarza (IX 1956)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 71 dyonem panc., m.in. w bitwie nad Bzurą (w tym w natarciu 7 pułku strzelców konnych na Brochów, przeciwstawiając się skutecznie kontratakom czołgów niemieckich i unieszkodliwiając ogniem nkm kilka z nich), bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej (w tym, wraz z trzema innymi czołgami TKS, w straży przedniej rtm. Buszkiewicza z 15 pułku ułanów, zapalając i niszcząc w walce trzy z czterech spotkanych na drodze leśnej czołgów niemieckich) i obronie Warszawy (w plutonie obrony mostów na stokach Cytadeli); od 29 IX - w niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 7 kwiecień 1988
Miejsce śmierci: Puszczykowo
Obecne miejsce spoczynku: Puszczykowo, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Władysław Tritt urodził się 10 czerwca 1913 roku we Wronczynie w powiecie Poznań jako syn Jana i Antoniny z Palickich. Mieszkał w Buku w województwie poznańskim. Ukończył trzyklasową szkołę powszechną, czteroklasową szkołę wydziałową, trzyklasową szkołę zawodową i trzynastomiesięczny kurs geodezyjny. Od 4 listopada 1935 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 1 batalionie pancernym w Poznaniu. Po ukończeniu kursu podoficerów zawodowych został 28 listopada 1938 roku przydzielony na stanowisko instruktora w 1 kompanii czołgów 1 batalionu pancernego. 28 sierpnia 1939 roku otrzymał awans na stopień plutonowego. W kampanii 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy półplutonu czołgów rozpoznawczych w I plutonie szwadronu czołgów rozpoznawczych TKS 71 dywizjonu pancernego ze składu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii armii "Poznań". Przeszedł cały szlak bojowy swojego oddziału począwszy od Wschowy w Wielkopolsce, przez Brochów, Sieraków po przedpola Warszawy, walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Przedostawszy się do Warszawy, uczestniczył w jej obronie aż do kapitulacji, przydzielony do plutonu obrony mostów na stokach Cytadeli. Od 29 września 1939 roku przebywał w niewoli niemieckiej. Od maja 1945 roku działał jako komendant placówki Buk-miasto w Wielkopolskiej Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Warta", antykomunistycznej organizacji konspiracyjnej powstałej po rozwiązaniu Armii Krajowej w Wielkopolsce. Aresztowany 23 stycznia 1946 roku, został skazany na 2 lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Wykonanie kary zawieszono na okres 1 roku, a następnie na mocy ustawy amnestyjnej z 22 lutego 1946 roku Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu z 4 marca 1947 roku karę darowano. W październiku 1950 roku przeprowadził się z Buku do Puszczykowa w powiecie Poznań. Ukończył zaoczne technikum łączności, uzyskując tytuł technika łączności. Pracował jako kierownik referatu łączności w Oddziale Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Zmarł 7 kwietnia 1988 roku w Puszczykowie.
Wspomnienia / relacje: Z opinii kpt. Bronisława Kalinowskiego, byłego dowódcy szwadronu czołgów rozpoznawczych 71 dywizjonu pancernego, i kpt. Kazimierza Rosé, byłego adiutanta tegoż dywizjonu, wydanej 28 sierpnia 1968 r. w uzasadnieniu wniosku o nadanie Orderu Wojennego "Virtuti Militari": "W czasie kampanii wrześniowej plut. Tritt był bardzo dobrym żołnierzem. Wykazał się dużą odwagą, sprawnością i inicjatywą działania. Swą postawą i osobistym przykładem, podtrzymując ducha walki, dodatnio oddziaływał na innych żołnierzy, zawsze świecąc przykładem".
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne - Lech Tritt, syn weterana (m.in. wyciąg z książeczki wojskowej).

Archiwum Prezydenta RP, Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia: Krzyż Orderu Virtuti Militari, Poznań, 22 VIII 1968 r. (maszynopis); Odpis Uchwały Rady Państwa z dnia 19 czerwca 1972 r. ws. nadania Orderu Virtuti Militari (maszynopis).

Żebrowski M. W., Zarys historii polskiej broni pancernej 1918-1947, Londyn 1971, s. 297.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2021-01-20 00:39:45 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wniosek o nadanie Władysławowi Trittowi Orderu Wojennego "Virtuti Militari", Poznań, 22 sierpnia 1968 r. (dok. z zasobu Archiwum Prezydenta RP).Odpis Uchwały Rady Państwa z dnia 19 czerwca 1972 r. ws. nadania Orderu Wojennego "Virtuti Militari", m.in. Władysławowi Trittowi (dok. z zasobu Archiwum Prezydenta RP).

Komentarze