71 Dywizjon PancernySamodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Batalion Pancerny (Poznań).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wielkoplska Brygada Kawalerii / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Kazimierz Żółkiewicz (do 20 września).

Polegli

Weterani