Karta poległego

Nazwisko: PIETRAS
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Pelagia
Nazwisko rodowe matki: Nadolna
Data urodzenia: 25 sierpień 1901 [1]
Miejsce urodzenia: Gorzyce, pow. Żnin
Rodzeństwo: Antoni, Wacław, Mieczysław, Stanisław, Pelagia, Janina, Felicja, Maria, Leokadia, Helena, Stefania, Aniela, Józef
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Gertruda (z d. Roszak)
Dzieci: Henryk, Jolanta, Ryszard
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

sierż.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Błonie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Błonie, ul. Towarowa, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 68 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, seria 19.3, Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/, sygn. 14924, Piesak - Pietryszak, s. 243 (dalej: AP Poznań).

Tradycja rodzinna (Jan Przybytek).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych (poza imieniem i nazwiskiem) danych dot. żołnierza pochowanego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Błoniu (przede wszystkim daty urodzenia i przydziału wojskowego) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 25 sierpnia 1901 (źródło: AP Poznań; tradycja rodzinna - Jan Przybytek); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2019-06-11 17:55:27 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze