Aktualności

Warszawskie nekropolie wojenne

Data publikacji: 2016-11-30

Bohaterowie 1939 – mazowieckie nekropolie wojenne, etap IIZ radością ogłaszamy pierwsze rezultaty kolejnego etapu rozwoju naszego portalu. Głównym celem zadania 'Bohaterowie 1939 – mazowieckie nekropolie wojenne, etap II' jest upamiętnienie żołnierzy Wojska Polskiego i cywilów, którzy oddali życie za Ojczyznę we wrześniu 1939 r., a zastali pochowani na terenie m.st. Warszawy.


Warszawa jest największym z polskich miast, a jednocześnie najbardziej doświadczonym podczas licznych wojen. Strategiczne położenie stolicy w centrum ziem polskich powodowało, że nie omijał jej żaden konflikt zbrojny rozgrywający się na terenach Ojczyzny, począwszy od potopu szwedzkiego w połowie XVII w., a na II wojnie światowej kończąc. Szczególnie tragiczny wymiar miały walki z niemieckim najeźdźcą toczone o miasto w ramach kampanii 1939 r. W wyniku trwającego od 8 do 28 września nieprzyjacielskiego oblężenia oraz ponawianych już od 1 września bombardowań lotniczych śmierć poniosło ok. 27 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych, a ok. 50 tys. zostało rannych. Świadectwem tych wydarzeń są dziś liczne cmentarze, kwatery i mogiły wojenne rozsiane na całym obszarze m.st. Warszawy. Na warszawskich nekropoliach spoczywają ponadto liczne ofiary działań wojennych sprzed 77 lat, które ekshumowano z innych terenów, m.in. Pola Bitwy nad Bzurą.

W ramach działań związanych z projektem w pierwszej kolejności zamieszczamy wykaz kilkudziesięciu warszawskich obiektów grobownictwa wojennego i wybranych grobów rodzinnych, zawierających pochówki ofiar działań wojennych. Odwiedzający nasz portal odnajdą te dane w zakładce 'Cmentarze'. Z kolei w sekcji 'Pomniki' prezentujemy wstępną listę pomników i tablic pamiątkowych związanych z wydarzeniami kampanii 1939 r. W obu działach sukcesywnie publikujemy fotografie, będące wynikiem terenowej inwentaryzacji obiektów. Już wkrótce na ścianie pamięci portalu udostępnimy biogramy poległych.

MazoviaPrzedsięwzięcie 'Bohaterowie 1939 – mazowieckie nekropolie wojenne, etap II' jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze 'Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego'. Jest to jednocześnie kontynuacja zadania 'Bohaterowie Bitwy nad Bzurą – mazowieckie nekropolie wojenne' z 2011 r., w ramach którego podejmowaliśmy tematykę grobownictwa wojennego na terenie pięciu powiatów województwa mazowieckiego: m. Płock, płockiego, gostynińskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego.

Redakcja


Komentarze