Aktualności

Portal wystartował

Data publikacji: 2010-09-16

Konferencja inauguracyjna - 14 września 2010, Sochaczew.Na tę chwilę członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą pracowali przez ostatnie pół roku. We wtorek, 14 września nastąpiła oficjalna inauguracja projektu Bohaterowie Bitwy nad Bzurą.

Podczas konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urzędem Miejskim w Sochaczewie, mieliśmy zaszczyt zaprezentować portal internetowy www.bohaterowie1939.pl.

Konferencja inauguracyjna - 14 września 2010, Sochaczew.Na konferencję naukową, przybyli liczni goście, reprezentanci instytucji państwowych i samorządowych, muzeów, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii, uczniowie, dziennikarze i pasjonaci historii. Wśród gości honorowych mieliśmy zaszczyt powitać m.in. dr. Franciszka Gryciuka – p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, płk. Wiesława Misztala – Dyrektora Departamentu Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prof. dr hab. Janusza Ciska – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Jerzego Żelichowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczew oraz Daniela Wachowskiego – Rzecznika Prasowego Burmistrza Miasta Sochaczew. Przybyli również ppłk Jerzy Murgrabia – Dyrektor Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, Jan Czubatka – Prezes Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach oraz Andrzej Chmielewski z Muzeum w Łowiczu.

Konferencja inauguracyjna - 14 września 2010, Sochaczew.Momentem kulminacyjnym spotkania była prezentacja portalu Bohaterowie Bitwy nad Bzurą – www.bohaterowie1939.pl. Przedstawiciele Stowarzyszenia, Marcin Prengowski i Tomasz Karolak, zaprezentowali efekt przeszło półrocznej pracy. Warto nadmienić, że jest to przedsięwzięcie pionierskie w polskiej sieci internetowej, które wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie indywidualnego upamiętnienia ofiar Polskiego Września 1939 r.

Nie przypadkiem to właśnie ziemię sochaczewską wybraliśmy jako miejsce inauguracji projektu. Naszą motywację niech uzasadnią liczby. Spośród ok. 17 tys. żołnierzy polskich, którzy zginęli podczas bitwy nad Bzurą, toczonej w dniach 9-22 września 1939 r. na rozległych obszarach południowo-zachodniego Mazowsza i środkowej Polski, aż ok. 11 tys. spoczywa na terenie naszego powiatu.

Apel poległych na kwaterze żołnierskiej - 14 września 2010, Sochaczew.Po zakończeniu konferencji zebrani udali się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie przy kwaterach wojennych poległych żołnierzy Września 1939 r. odbył się uroczysty, choć skromny w swej oprawie, apel poległych. Podczas uroczystości odczytano ustalone nazwiska spoczywających w kwaterach żołnierzy, po czym przedstawiciele delegacji złożyli wiązanki na mogiłach nieznanych żołnierzy. Asystę honorową zapewnili żołnierze z Jednostki Wojskowej w Bielicach oraz przedstawiciel 14 Drużyny Harcerskiej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Złożenie kwiatów na cmentarzu św. Wawrzyńca w Sochaczewie - 14 września 2010.Zdaniem organizatorów konferencja spełniła zakładane cele. Choć zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek drogi, to już teraz dziękujemy za miłe słowa tak ze strony przedstawicieli instytucji, jak i osób prywatnych. Z naszą ideą chcemy dotrzeć nie tylko do rodzin poległych, lecz również zarazić nią młode pokolenie, dlatego kluczowe znaczenie ma dla nas współpraca ze placówkami szkolnymi.

Galeria zdjęć

Referuje Przemysław Dąbek - najmłodszy kawaler medalu Pro Memoria.Referuje dr Piotr Łysakowski z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.Referuje prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Referuje Bogusław Kwiatkowski.Referuje Alfred Nowiński.Twórcy portalu - Marcin Prengowski i Tomasz Karolak.Konferencja promocyjna - 14 września 2010, Sochaczew.Uroczysty apel poległych na kwaterze wojennej w Sochaczewie, ul. Traugutta.Uroczystości na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.Płk Wiesław Misztal, Dyrektor Departamentu Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składa kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.
Jerzy Żelichowski, Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew składa kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą składają kwiaty na cmentarzu w Sochaczewie, ul. Traugutta.

Komentarze