Aktualności

1 września 1939

Data publikacji: 2013-09-01

Niemcy wkraczają do Polski - fotografia pozorowana (źródło: Wikimedia Commons).O świcie 1. września 1939 roku wojska niemieckie, przy wsparciu oddziałów słowackich, napadły, bez wypowiedzenia wojny, na Polskę. Rozpoczęła się wojna obronna Polski nazywana również kampanią wrześniową. Dzień ten współcześnie uznawany jest za początek II wojny światowej, największego i najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. W tym samym dniu prezydent RP Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.

Dziś obchodzimy 74 rocznicę tego tragicznego wydarzenia w dziejach naszego kraju. W wyniku działań wojennych we Wrześniu zginęło lub zmarło z odniesionych ran około 95-97 tysięcy polskich żołnierzy.

Nasz portal stara się upamiętnić wszystkich poległych podczas największej bitwy wojny obronnej - bitwy nad Bzurą. Według różnych szacunków podczas tej batalii życie straciło około 17 tysięcy polskich żołnierzy z terenu całego kraju. Nasze badania, przy wsparciu wolontariuszy i rodzin poległych postaliły ustalić losy już kilku tysięcy żołnierzy. Umożliwiliśmy również publikację biogramów weteranów bitwy nad Bzurą.


Komentarze