67 Dywizjon Artylerii LekkiejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 17 Pułk Artylerii Lekkiej (Gniezno).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Stefan Koźniewski.

Polegli

Weterani