Karta poległego

Nazwisko: ROEHR
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 sierpień 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 67 dal [1]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 plutonu I baterii 67 dal
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (listopad 1966 r.; pośmiertnie za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Aleksandrów [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 116.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 98, Aneks 1 - s. 159, Aneks 2 - s. 167, Aneks 3 - s. 171, Aneks 4 - s. 182 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi: "[..] z 17 dywizji piechoty 18 września poległ ppor. rez Józef Woźny z 70 pułku piechoty. W Budach Starych zaginęli ppor. rez. Stefan Kluczewski - oficer obserwacyjny 1 dywizjonu 17 pal i ppor. rez. Wacław Roehr z 67 dywizjonu artylerii lekkiej [..]" (Głowacki 1969, s. 98).
Przypisy: [1] a) 67 dal (źródło: Głowacki 1969); b) błędnie: 67 pp (źródło: KPŻP);
[2] a) Aleksandrów (źródło: KPŻP); b) pod Iłowem / koło Iłowa (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 159 / tamże, Aneks 2 - s. 167);
Ostatnie zmiany: 2012-05-13 01:21:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze