Inne jednostki Lotnictwa Armii "Poznań"Inne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: Lotnictwo Armii "Poznań".

Polegli

Weterani