Karta poległego

Nazwisko: BUTOWT-ANDRZEJKOWICZ
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1 styczeń 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Poznań
Jednostka: Inne jednostki Lotnictwa Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Oficer II Brygady Legionów, brał udział w I wojnie światowej oraz w Powstaniu Wielkopolskim. W wolnej Polsce zweryfikowany jako porucznik z dn. 1 VI 1919r. Brał udział w wojnie polsko-radzieckiej w 1920 r. Od 1923 r. przeniesiony do korpusu oficerów lotnictwa po ukończeniu kursu pilotażu w 3 pl w Poznaniu. Latał w eskadrach liniowych 3 pl w Poznaniu do 1932 r. Po wypadku lotniczym, wskutek utraty zdrowia, przeniesiony został w stan spoczynku. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 3 pl w Poznaniu, przydzielony został do dyspozycji szefa sztabu lotnictwa armii „Poznań”, jako oficer do zleceń. Wraz z oficerami sztabu brał udział w walkach na ziemi w rejonie Żychlina.
Odznaczenia: Odznaczony był za udział w wojnie 1920 r. dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 8 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Żychlina
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dobrzelin, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Pochowany bezimiennie na cmentarzu wsi Dobrzelin koło Żychlina.
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: 1. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 119.;

2. Rocznik Oficerski Rezerw, MSW, Warszawa 1934, s. 160, 1053.;

3. Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 107.;

4. Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939 - 1946, tom I,
Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani
w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, wydanie II poprawione i uzupełnione. Autor Hubert Kazimierz Kujawa, s. 62/63.;
Uwagi: - W: Rocznik Oficerski Rezerw... - nazwisko: BUTTOWT ANDRZEJKOWICZ Tadeusz.;
Ostatnie zmiany: 2011-11-12 11:02:43 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze