21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: płk dypl. Stanisław Sosabowski.

Polegli

Weterani