Karta poległego

Nazwisko: HARLENDER
Imię #1: Zdzisław
Imię #2: Lubomir [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 czerwiec 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): PKU Warszawa Miasto III [1934]
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 8 DP
Jednostka: 21 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 IX 1932 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 IX 1932 r. (lokata 347.), przydziałem mobilizacyjnym do 21 pułku piechoty w Warszawie i przynależnością ewidencyjną do PKU Warszawa Miasto III;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera wojenna
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 253 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 540 (dalej: Kryska-Karski 1996).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 91, 452 (dalej: ROR 1934).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Lubomir (źródło: Kryska-Karski 1996; ROR 1934); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2021-01-13 22:45:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze