Karta weterana

Nazwisko: SAS-HOSZOWSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan Kanty
Imię matki: Karolina
Nazwisko rodowe matki: Mielnik
Data urodzenia: 10 luty 1889 [1]
Miejsce urodzenia: Dolina k. Stanisławowa
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca brygady ON

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

płk dypl. [2]
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Modlin
Jednostka: Inne jednostki Armii Modlin
Funkcja na 1 września 1939: dowódca Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej, dowódca zgrupowania "Zegrze"
Przydział po 1 września 1939: Warszawska Brygada Obrony Narodowej, zgrupowanie "Zegrze"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca brygady, dowódca zgrupowania
Przebieg służby wojskowej: # od VIII 1914 - w Legionach Polskich na frontach I wojny światowej (w 2 pułku piechoty LP, następnie w 4 pułku piechoty LP, m.in. w kampaniach karpackiej i wołyńskiej);
# 30 IV 1915 - mianowany na stopień chor. piech.;
# 9 VIII 1915 - awansowany na stopień ppor. piech.;
# 1 VII 1916 - awansowany na stopień por. piech.;
# V 1917 - skierowany na kurs wyszkolenia nr 4 w Zambrowie;
# od 1918 - w Polskiej Sile Zbrojnej;
# od XI 1918 - w Wojsku Polskim (w stopniu kpt. w 4 pułku piechoty Legionów);
# IV-V 1920 - w sztabie Naczelnego Dowództwa, następnie jako etatowy oficer 4 pp Leg. w II Oddziale Sztabu Generalnego;
# 1921 - zweryfikowany w w stopniu mjr sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r.;
# X 1922 - 15 X 1923 - na kursie doszkalającym w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie;
# X 1923 - w stopniu mjr SG sł. st. piech. przeniesiony z 4 pp Leg. do 8 pułku piechoty Legionów w Lublinie (na stanowisko dowódcy batalionu, potem oficera sztabu pułku);
# 20 IV 1927 - awansowany na stopień ppłk SG sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1927 r.;
# VI 1927 - przeniesiony do Kadry Oficerów Piechoty z przydziałem na stanowisko szefa Oddziału Ogólnego w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu;
# I 1928 - przeniesiony do składu osobowego Inspektora Armii gen. dyw. L. Skierskiego w Toruniu;
# VII 1929 - przeniesiony na stanowisko I oficera Inspektoratu Armii w Warszawie;
# 16 I 1931 - przeniesiony na stanowisko dowódcy 37 pułku piechoty w Kutnie;
# 1 I 1935 - awansowany na stopień płk dypl. sł. st. piech.;
# 3 IX 1937 - przeniesiony na stanowisko dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej i zastępcy dowódcy Obrony Wybrzeża Morskiego ds. lądowych;
# 2 IX 1938 - przeniesiony na stanowisko dowódcy Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl. 4, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Krzyż Zasługi (złoty, dwukrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z Warszawską Brygadą Obrony Narodowej i zgrupowaniem "Zegrze"; 13 IX - ciężko ranny i przetransportowany do szpitala
Data śmierci: 30 maj 1955 [3]
Miejsce śmierci: brak danych [4]
Obecne miejsce spoczynku: Gdynia, ul. Witomińska, Cmentarz Witomiński, grób rodzinny [5]
Lokalizacja grobu: sektor 61, rząd 72, grób nr 8
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 141 (dalej: KPŻP).

Hoszowski-Sas Józef - , płk dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564 [dostęp: 28 IV 2013] (dalej: Stankiewicze.com).

ŚP. Józef Sas-Hoszowski, [w:] Cmentarze Komunalne w Gdyni, https://gdynia.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=70795 [dostęp: 16 III 2020] (dalej: gdynia.grobonet.com).

Badania własne (Krzysztof Klimaszewski).

Uwagi: Ukończył seminarium nauczycielskie w Brzeżanach, gdzie złożył egzamin dojrzałości. W latach 1909-1910 był członkiem Oddziału Ćwiczebnego im. gen. Czchowskiego w Stanisławowie. Od 1913 r. działał jako drużynowy II Drużyny Skautów im. J. Sułkowskiego w Samborze, a jednocześnie członek "Zarzewia". Uczestniczył w pierwszym kursie Tajnej Polskiej Szkoły Państwowej we Lwowie.

Po kapitulacji Warszawy trafił do niewoli niemieckiej. Przebywał głównie w Oflagu VI A Dössel. 1 kwietnia 1945 r. został uwolniony z niewoli.

Por. KPŻP, gdzie odnotowany błędnie jako poległy we wrześniu 1939 r.
Przypisy: [1] a) 10 lutego 1889 (źródło: Stankiewicze.com; gdynia.grobonet.com); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) płk dypl. (źródło: Stankiewicze.com; gdynia.grobonet.com); b) płk (źródło: KPŻP);
[3] a) 30 maja 1955 (źródło: gdynia.grobonet.com); b) po 1 kwietnia 1945 (źródło: Stankiewicze.com); c) błędnie: 14 września 1939 (źródło: KPŻP);
[4] a) brak danych (źródło: Stankiewicze.com; gdynia.grobonet.com); b) Warszawa (źródło: KPŻP);
[5] a) Gdynia, ul. Witomińska, Cmentarz Witomiński, grób rodzinny (źródło: gdynia.grobonet.com); b) brak danych (źródło: Stankiewicze.com); c) Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2020-03-17 18:13:23 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Płk dypl. Józef Sas-Hoszowski po wyjściu z niewoli niemieckiej (fot. z: Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja akt żołnierzy zarejestrowanych w Rejonowych Komendach Uzupełnień 1945-1947, sygn. II.56.14730, udostępnił Krzysztof Klimaszewski).

Komentarze