Karta poległego

Nazwisko: ROLIŃSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marian (1871-1943)
Imię matki: Józefa (1862-1924)
Nazwisko rodowe matki: Karasińska
Data urodzenia: 13 luty 1900 [1]
Miejsce urodzenia: Łódź
Rodzeństwo: Marian, Jan, Stanisław
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna Rolińska (z d. Zaborowska)
Dzieci: Hanna, Lech, Zbigniew
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: inżynier rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Tabory
Stopień:

por. [2]
Przydział na 1 września 1939: 44 DP Rez.
Jednostka: 144 pp rez. [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. tab. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 159.), przydziałem mobilizacyjnym do 4 dywizjonu taborów w Łęczycy i przynależnością ewidencyjną do PKU Kutno;
# 1936 - awansowany na stopień por. rez. tab. ze starszeństwem z dniem 1 I 1936 r. (lokata 14.);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 8 październik 1939 [4]
Miejsce śmierci: Chodaków [5]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu wojennym, który zorganizowano w budynkach Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych CHODAKÓW S.A. w Chodakowie (obecnie w granicach miasta Sochaczew, ul. Chodakowska). Placówka, założona przez Wojsko Polskie, po zakończeniu walk funkcjonowała jako szpital jeniecki (Lazaret 2/531 Oddział w Chodakowie).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Chodaków, cmentarz przyfabryczny
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 119 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 350 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, 1946 (rękopis), poz. 159 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 90 (dalej: UM Sochaczew).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 189, 714 (dalej: ROR 1934).

Rybka R., Stepan K., Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kraków 2003, s. 557 (Rybka, Stepan 2003).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Maciej Roliński).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 102, indeks nazwisk - s. 205 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 13 lutego 1900 (źródło: ROR 1934; Rybka, Stepan 2003); b) 12 lutego 1900 (źródło: archiwum rodzinne - książeczka wojskowa pochowanego); c) błędnie: 13 lutego 1911 (źródło: KPŻP); d) błędnie: 12 lutego 1911 (źródło: Kryska-Karski 1996); e) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew; Głowacki 1969);
[2] a) por. rez. (źródło: Kryska-Karski 1996; Rybka, Stepan 2003; Głowacki 1969); b) por. (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew);
[3] a) 144 pp rez. (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; Głowacki 1969); b) "80 T.K.S." (źródło: B.Inf., sygn. 7891); c) brak danych (źródło: UM Sochaczew; ROR 1934; Rybka, Stepan 2003);
[4] a) 8 października 1939 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891); b) 19 września 1939 (źródło: Kryska-Karski 1996); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew); d) brak danych (źródło: ROR 1934; Rybka, Stepan 2003; Głowacki 1969);
[5] a) Chodaków (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew); b) koło Sochaczewa (źródło: Kryska-Karski 1996); c) brak danych (źródło: ROR 1934; Rybka, Stepan 2003; Głowacki 1969);
Ostatnie zmiany: 2019-11-16 23:52:06 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Józef Roliński upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednaj z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 15 stycznia 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Józef Roliński (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze