Karta poległego

Nazwisko: RATUS
Imię #1: Piotr
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Łódź
Jednostka: 66 eskadra obs. [1]
Funkcja na 1 września 1939: żołn. plutonu wart. 66 Esk. Obs.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Szer. służby czynnej - powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 6 pl we Lwowie.;
- Po ogłoszeniu mobilizacji przydzielony został do plutonu wartowniczego 66 eskadry obserwacyjnej, przydzielonej do dyspozycji dowódcy lotnictwa armii „Łódź”.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rejonie Rawy Mazowieckiej
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "[...]Zginął 6.IX.1939 r. podczas ewakuacji rzutem kołowym eskadry podczas bombardowania Rawy Mazowieckiej.[...]"(Źródło: Hubert K. Kujawa)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 111 (dalej: KPŻP).

Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, W. MON, Warszawa 1989, s. 146.
Uwagi: - Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946" tom I, wydanie II poprawione - na prawach rękopisu oraz publikacja autora w http://www.marszalek.com.pl/INNE/prac03.pdf - stan z dn. 12.11.2011r.;
Przypisy: [1] 6 p. lotn. (źródło: KPŻP)
Ostatnie zmiany: 2013-02-12 22:04:15 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze