Karta weterana

Nazwisko: OLEJNICZAK
Imię #1: Eustachy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Eleonora
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1918
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: # Mirosław (8 XII 1927 - 16 VIII 1944, Warszawa) - poległ w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej, pseud. Żbik, I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - batalion "Iwo"; # Roman (3 I 1925 - 21 VIII 1944, Warszawa, ciała nie odnaleziono) - poległ w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej, pseud. Jasny, Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - 101. kompania saperów; # Alicja (ur. 1931);
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: student
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: student Politechniki Warszawskiej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Prusy
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpr. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 19 DP
Jednostka: 77 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 grudzień 1940 [1]
Miejsce śmierci: Warszawa
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 26, rząd IV, grób 14
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Z informacji, które przekazali mi dziadkowie w latach 80. (teraz nie mam kogo zapytać), Eustachy dostał się w 1939 r. do niewoli radzieckiej. Udało mu się uciec i przedostać do Warszawy wiosną 1940 r. Był bardzo pobity, zmasakrowany, wszystkie narządy wewnętrzne według lekarzy to była »miazga«. Nie udało się go uratować. Zmarł, z tego co pamiętam, późną jesienią 1940 r. […] Niestety, nie udało mi się porozmawiać z ciocią - najpierw choroba i śmierć moich rodziców, potem nagła śmierć cioci, która była ostatnią z pokolenia wojennego. Nie mam też żadnych dokumentów. Opieram się na tym, co pamiętam, informacjach z Internetu i danych cmentarnych" (Ewa Jaworska z d. Olejniczak, krewna pochowanego).
Historia pochówku:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 31 (dalej: KPŻP).

Kwatera, Warszawa-Żoliborz, ul. Powązkowska, C.Kom., C-26, wojew. stołeczne warszawskie (maszynopis, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), poz. 78 (dalej: ZCK W-wa).

Tradycja rodzinna (Ewa Jaworska z d. Olejniczak, krewna pochowanego).

Uwagi: Por. KPŻP, gdzie odnotowany błędnie jako poległy we wrześniu 1939 r.
Przypisy: [1] a) 18 grudnia 1940 (źródło: ZCK W-wa); b) późna jesień 1940 (źródło: tradycja rodzinna); c) błędnie: wrzesień 1939 (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2019-11-17 16:39:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze