Armia "Prusy"Związek operacyjny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Dowództwo we wrześniu 1939 r.: gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki.

Polegli

Weterani