Karta poległego

Nazwisko: MORAWSKI
Imię #1: Marian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 maj 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 21 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu 2 szwadronu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Łomiankach
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 17 V 1915. Po ukończeniu szkoły średniej w okresie od 20 IX 1935-15 VII 1936 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, potem do IX 1936 praktyki w 21 p. uł. Po odbyciu ćwiczeń aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. kaw. z starszeństwem od 1 I 1938 z przydziałem mobilizacyjnym do 21 p. uł. w Równem. W VIII 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 21 p. uł. w Równem W wojnie obronnej we IX 1939 dowodził 2 plutonem w II szwadronie 21 p. uł. w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 21 p. uł. Po wycofaniu się w rejon Warszawy w grupie kawalerii mjr Juniewicza przeznaczonej do dozorowania brzegi Wisły.
Poległ pod Łomiankami 22 IX 1939. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Odznaczony: VM kl. 5
St. Radomyski. Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939. Pruszków 1992;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
J. S. Wojciechowski. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich. Pruszków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 488.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 i 335.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 402/404 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 13 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla Wołyńskiej Brygady Kawalerii
Dodatek do rozkazu z dnia 13 września dla Wołyńskiej BK
Nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom Wołyńskiej BK:
[....].
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich:
śp. ppor. Jełowicki - Virtuti Militari 5 kl.
śp. ppor. Morawski - Virtuti Militari 5 kl.
Zginęli w boju Palmiry.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-26 14:45:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze