Karta weterana

Nazwisko: MŁOSZEWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 kwiecień 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939: oficer sztabu Armii „Łódź”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału II w sztabie Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14145), Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 15 kwiecień 1977
Miejsce śmierci: Kingston /stan Oregon w Kanadzie/
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz w Westport
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 20 IV 1897. Ukończył szkołę średnią. Po wybuchu i wojny światowej wcielony do armii rosyjskiej bierze udział w walkach na froncie. Ukończył wojenny kurs oficerski. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 4 dak w Suwałkach, gdzie pełnił różne funkcje, m. in. d-ca baterii. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1928. W latach 1929-1931 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Po ukończeniu WSWoj. w XI 1931 w stopniu kpt. dypl. art. zostaje przydzielony na stanowisko oficera sztabu 3 w Samodzielnej Brygady Kawalerii w Wilnie. W 1937 przeniesiony do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie. Awansowany do stopnia mjr dypl. 19 III 1938. W latach 1938-1939 pełni funkcję II oficera sztabu inspektora armii „na odcinku Łódź”. W wojnie obronnej we IX 1939 oficer sztabu Armii „Łódź”, a następnie oficer Oddziału II w sztabie Armii „Warszawa”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 wyjechał do Włoch, gdzie wstępuje do II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa. Awansowany do stopnia ppłk dypl. Po demobilizacji w 1947 przebywał początkowo w Wlk. Brytanii, a następnie wyjechał do Kanady, gdzie osiadł na stałe.
Zmarł 15 IV 1977 w Kingston w stanie Oregon w Kanadzie. Pochowany na cmentarzu w Westport.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14145, KN, ZKZ,
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939; W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 386 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
mjr dypl. Młoszewski Jan - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-11 23:33:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze