Karta weterana

Nazwisko: MIGUŁA [1]
Imię #1: Eryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 czerwiec 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer sztabu armii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Poznań
Jednostka: Inne jednostki Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer w Oddziale III sztabu armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939: dowództwo armii "Poznań" w składzie armii "Warszawa" (odwód dowódcy obrony Warszawy)
Funkcja po 1 września 1939: oficer w Oddziale III sztabu armii "Poznań"
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej / na kursie szkoły podchorążych piechoty;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 481.) i przydziałem do 84 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XII 1920 r. (lokata 10.) i przydziałem do 84 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XII 1920 r. (lokata 10.) i przydziałem jako nadetatowy oficer 84 pp do 30 Dywizji Piechoty w Kobryniu, następnie przeniesiony do 18 pułku piechoty w Skierniewicach;
# 1927-1929 - jako słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 XII 1920 r. (lokata 8.), pozostając jako oficer 18 pp na ewidencji kadry oficerów piechoty z równoczesnym oddelegowaniem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# z dniem 1 I 1930 - awansowany na stopień kpt. dypl. sł. st. piech.;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 162./2098.) i przydziałem do 16 Dywizji Piechoty w Grudziądzu;
# 15 IV 1931 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 163.) i przydziałem na stanowisko oficera sztabu 16 DP;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 159.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 155./1692.) i przydziałem do SPP;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 149./1514.) i przydziałem do 64 pułku piechoty w Grudziądzu;
# 1936 - przeniesiony na stanowisko wykładowcy taktyki ogólnej piechoty w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie;
# 19 III1937 - awansowany na stopień mjr. dypl. sł. st. piech.;
# lato 1939 - przydzielony do sztabu armii "Poznań";
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi (złoty)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz ze sztabem armii "Poznań", m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy; po kapitulacji - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 1948
Miejsce śmierci: Londyn
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 130 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 367, 450 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 319, 392 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 147, 248 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 122 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

Lista oficerów dyplomowanych (stan z dn. 15.IV.1931 r.), Warszawa 1931, s. 15 (dalej: Lista ofic. dypl. 1931).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 73, 803 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 75 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 72 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 344, indeks nazwisk - s. 437 (dalej: Głowacki 1985).

Miguła Eryk - , mjr dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 12 II 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał m.in. w Oflagu VII A Murnau. Uwolniony 29 kwietnia 1945 r., pozostał na Zachodzie. Osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii, gdzie zginął w wypadku.
Przypisy: [1] a) MIGUŁA (źródło: RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; Lista ofic. dypl. 1931; RO 1932; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) MIGULA (źródło: Lista starszeństwa 1922; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2020-08-12 00:28:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. dypl. Eryk Miguła z 64 pułku piechoty (z prawej) w towarzystwie kpt. Bolesława Wodeckiego z 29 pułku Strzelców Kaniowskich w trakcie kursu dowódcy batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, 1935 r. (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).

Komentarze