Inne jednostki Armii "Poznań"

Inne pododdziały broni i służb Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Poznań".

Polegli

Weterani