Karta weterana

Nazwisko: MAMUNOW
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Karol
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Głogowska
Data urodzenia: 12 październik 1902 [1]
Miejsce urodzenia: Leszno
Rodzeństwo: Henryk, Anna, Zuzanna, Karolina, Zofia, Jadwiga (ur. 12 X 1902, bliźniaczka weterana)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie i zastępca dowódcy III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 70 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie i zastępca dowódcy III batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 1924-1927 - w Szkole Podchorążych Piechoty;
# VIII 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 70 pułku piechoty w Pleszewie;
# 1929 - awansowany na stopień por. i mianowany dowódcą kompanii i referentem sportu 70 pp;
# 1932 - po ukończeniu kursu dowódców artylerii w Toruniu przeniesiony na stanowisko dowódcy plutonu artylerii piechoty 70 pp;
# 1939 - odnotowany w stopniu kpt.;
Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego "Virtuti Militari" (XI 1966, pośmiertnie za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 70 pp, m.in. w bitwie na Bzurą
Data śmierci: 24 maj 1941 [2]
Miejsce śmierci: Murnau, Oflag VII A
Obecne miejsce spoczynku: Murnau, cmentarz parafialny, polska kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: sektor VII, rząd 3, grób nr 21
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił polskiej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Murnau
Życiorys: Edward Mamunow urodził się 12 października 1902 roku w Lesznie pod Warszawą jako syn Karola i Weroniki z Głogowskich. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Łodzi. Od 1924 roku odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty, a po jej ukończeniu w sierpniu 1927 roku został mianowany podporucznikiem służby stałej piechoty i przydzielony na stanowisko dowódcy plutonu w 70 pułku piechoty w Pleszewie. Po awansie na stopień porucznika w 1929 roku został dowódcą kompanii i referentem sportu pułku. Zajmując się przez wiele lat sportem w pleszewskiej jednostce, przyczynił się w dużej mierze do wybudowania stadionu sportowego z trybunami i toru przeszkód. Po ukończeniu kursu dowódców artylerii w 1932 roku w Toruniu otrzymał przydział na stanowisko dowódcy plutonu artylerii pułku. W kampanii 1939 roku wziął udział w stopniu kapitana z przydziałem na stanowisko dowódcy 3 kompanii karabinów maszynowych 70 pułku piechoty, będąc jednocześnie zastępcą dowódcy III batalionu pułku - mjr. Stanisława Michno. Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą. 19 września 1939 roku dowodzona przez niego kompania stoczyła walkę z oddziałem rozpoznawczym niemieckiej 19 Dywizji Piechoty w rejonie Zacisza i Wężyków pod Sochaczewem, zdobywając sprzęt motorowy i 40 jeńców. Po zatrzymaniu podczas próby przekroczenia granicy węgierskiej przebywał w obozie jenieckim w Krakowie-Dąbiu, a następnie w Oflagu VII A Murnau w Bawarii. Oskarżony przez Niemców o rzekome rozstrzelanie volksdeutschów w czasie odwrotu z Wielkopolski we wrześniu 1939 r., został wiosną 1940 roku osadzony w areszcie obozowym, z którego zbiegł i pozorując ucieczkę z obozu, ukrył się na poddaszu umywalni bloku E, gdzie żywność, koce, termosy i leki zapewniali mu oficerowie 70 pułku piechoty, m.in. por. Marian Siarkiewicz, por. Stefan J. Rowiński i ppor. Jan Julian Lewandowski. W ukryciu przebywał od 2 lipca 1940 do 24 maja 1941 r., kiedy po przypadkowym ujawnieniu kryjówki popełnił samobójstwo, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, że nie da się wziąć żywcem.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 98, Aneks 1 - s. 151, Aneks 2 - s. 165, Aneks 4 - s. 180, indeks nazwisk - s. 202 (dalej: Głowacki 1969).

Kaczmarek M., Nieznane losy poległych żołnierzy pleszewskiego 70 pułku piechoty, Pleszew 2008, s. 17-19, 34 (dalej: Kaczmarek 2008).

Kaczmarek M., Sprawa śmierci kpt. Edwarda Mamunowa, "Życie Pleszewa", 2010, nr 32 (675), s. 15 (dalej: Kaczmarek 2010).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Małgorzata Tadeusiak, wnuczka wujeczna weterana).

Uwagi: Motyw ucieczki kpt. E. Mamunowa został wykorzystany w filmie "Eroica. Symfonia bohaterska w dwóch częściach" w reżyserii Andrzeja Munka, zrealizowanym w 1957 r.
Przypisy: [1] a) 12 października 1902 (źródło: Głowacki 1969; Kaczmarek 2008; archiwum rodzinne - akt zgonu wystawiony 14 VII 1941 r. i odpis aktu urodzenia Jadwigi Mamunow, bliźniaczki weterana, wystawiony w 2002 r.); b) błędnie: 12 maja 1902 (źródło: Kaczmarek 2010);
[2] a) 24 maja 1941 (źródło: archiwum rodzinne - zawiadomienie Niemieckiego Czerwonego Krzyża z 14 VI 1941 r., akt zgonu z 14 VII 1941 r.); b) przed 3 maja 1941 (źródło: archiwum rodzinne - karta pocztowa z zawiadomieniem o śmierci wysłana przez por. Juliana Rowińskiego i ppor. Jana Lewandowskiego z Oflagu VII A Murnau do siostry E. Mamunowa, Anny Romockiej w Krośnie); c) 12 kwietnia 1941 (źródło: Kaczmarek 2008; Kaczmarek 2010); d) błędnie: luty 1942 (źródło: Głowacki 1969);
Ostatnie zmiany: 2017-02-17 01:46:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kadra oficerska 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. ze zb. rodzinnych).Edward Mamunow jako oficer 70 pułku piechoty w Pleszewie (fot. ze zb. rodzinnych).Żołnierze 2 kompanii 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. ze zb. rodzinnych).Żołnierze 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. ze zb. rodzinnych).Grób kpt. Edwarda Mamunowa w kwaterze polskiej cmentarza parafialnego w Murnau (fot. ze zb. rodzinnych).Zawiadomienie o śmierci i pochówku kpt. Edwarda Mamunowa wysłane dn. 14 czerwca 1941 r. jego matce Weronice Mamunow przez Niemiecki Czerwony Krzyż (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers karty pocztowej z zawiadomieniem o śmierci kpt. Edwarda Mamunowa wysłanej przez por. Juliana Rowińskiego i ppor. Jana Lewandowskiego z Oflagu VII A Murnau jego siostrze Annie Romockiej w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Awers karty pocztowej z zawiadomieniem o śmierci kpt. Edwarda Mamunowa wysłanej przez por. Juliana Rowińskiego i ppor. Jana Lewandowskiego z Oflagu VII A Murnau jego siostrze Annie Romockiej w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Odpis notatki z sprawie okoliczności śmierci kpt. Edwarda Mamunowa w obozie jenieckim w Murnau złożonej 9 stycznia 1950 r. w Londynie przez byłego jeńca Liberta (dok. ze zb. rodzinnych).Edward Mamunow jako oficer 70 pułku piechoty w Pleszewie (fot. ze zb. rodzinnych).Pleszew, dn. 24 lipca 1937 r. Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Pleszew, dn. 24 grudnia 1937 r. Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Z życia 70 pułku piechoty w Pleszewie w okresie służby tamże Edwarda Mamunowa (fot. z albumu pamiątkowego E. Mamunowa podarowanego siostrze Karolinie, w zb. rodzinnych).Rewers karty pocztowej z zawiadomieniem o pobycie w obozie jenieckim w Krakowie-Dąbiu wysłanej dn. 16 listopada 1939 r. przez kpt. Edwarda Mamunowa do szwagra Edmunda Romockiego w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Awers karty pocztowej z zawiadomieniem o pobycie w obozie jenieckim w Krakowie-Dąbiu wysłanej dn. 16 listopada 1939 r. przez kpt. Edwarda Mamunowa do szwagra Edmunda Romockiego w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers karty pocztowej z życzeniami świątecznymi wysłanej dn. 10 grudnia 1939 r. przez kpt. Edwarda Mamunowa z Oflagu VII A Murnau do szwagrostwa Romockich w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Awers karty pocztowej z życzeniami świątecznymi wysłanej dn. 10 grudnia 1939 r. przez kpt. Edwarda Mamunowa z Oflagu VII A Murnau do szwagrostwa Romockich w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).List kpt. Edwarda Mamunowa do rodziny wysłany dn. 30 listopada 1939 r. z Oflagu VII A Murnau (dok. ze zb. rodzinnych).List kpt. Edwarda Mamunowa do rodziny wysłany dn. 20 marca 1940 r. z Oflagu VII A Murnau (dok. ze zb. rodzinnych).Akt zgonu kpt. Edwarda Mamunowa wystawiony dn. 14 lipca 1941 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Plan cmentarza parafialnego w Murnau, miejsca spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa, umieszczony na murze okalającym kościół i nekropolię. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Murnau - miejsce spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Murnau - miejsce spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Murnau - miejsce spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Murnau - miejsce spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945, zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Murnau - miejsce spoczynku kpt. Edwarda Mamunowa. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Edward Mamunow upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945 zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Murnau. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Przy mogile kpt. Edwarda Mamunowa upamiętniony w obrębie kwatery wojennej oficerów Wojska Polskiego i Armii Krajowej, jeńców wojennych Oflagu VII A Murnau 1939-1945 zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Murnau. Stan z dn. 9 lipca 2016 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Wśród pamiatek zamieszczonych jest skan kartki pocztowej. Jest to zawiadomienie o śmierci w Oflagu w Murnau kpt Edwarda Mamunowa. Kartkę tę podpisali por Julian Rowinski i ppor. Jan Lewandowski. To dwaj spośród kilkunastu oficerów ukrywających kap. Edwarda Mamunowa na terenie Oflagu na strychu. Kapitan E.Mamunow ukrywał sie od 2 lipca 1940 roku do samobójczej śmierci 24 maja 1941 roku

dodany przez: Franciszek, 2016-10-04