Karta weterana

Nazwisko: MALINOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 09 maj 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: dowódca łączności Armii „Łódź”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: dowódca łączności Armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Order Odrodzenia Polski kl.V, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 9 V 1895. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. łącz. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w pułku radiotelegraficznym w Warszawie, gdzie dowodził kompanią. Awansowany do stopnia mjr sł. st. łącz. 1 I 1928. Mianowany w tym samym roku d-cą 1 baonu w pułku radiotelegraficznym. Do stopnia ppłk sł. st. awansowany 1 I 1935. Następnie z-ca d-cy, potem d-ca pułku radiotelegraficznego. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy łączności Armii „Łódź”, a następnie Armii „Warszawa”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: VM kl. 5, KN, OP5, KW, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Zbiorowe: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach. W-wa 1989.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 167 i 387 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 167: " 6 września " sztab armii "Łódź" miał przenieść się na inne miejsce postoju i w parku pod drzewami stały już samochody gotowe do odjazdu, a oficerowie czekali tylko na rozkaz dowódcy armii". Stanowisko dowodzenia w Julianowie, gdzie przebywał dowódca armii wraz z pierwszym rzutem sztabu, zostało w godz. 5.30 - 6.00 zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. [...]. Po godz. 7.33 szef łączności armii, ppłk W. Malinowski, juzował z Łodzi do Naczelnego Dowództwa: " Dowództwo armii zostało silnie zbombardowane. Zmieniło tymczasowe [dotychczasowe?] mp. Brzeziny".

Wróblewski, s. 387:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
szef łączności, ppłk Malinowski Władysław - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-27 07:35:19 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze